Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hãy ôm lấy ngày mới với đôi tai hướng về Chúa, Đấng đã hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Lc 18, 35-43) Bạn muốn gì? Chúa biết rõ điều bạn cần nhưng Ngài không muốn thực hiện bất cứ điều gì mà không có bạn. Mọi sự sẽ đến với bạn, vì vậy, bạn hãy tỏ bày lòng khao khát của bạn với Chúa: cầu xin, kêu khấn, kiếm tìm. Sáng hôm nay, bạn dành khoảnh khắc này để nói chuyện với Chúa như hai người bạn, với lòng tin tưởng. Chúa đang chờ bạn. “Lạy Chúa, Ngài biết rõ điều con cần”. Hãy dâng ngày cho Chúa để cầu nguyện theo ý ĐGH.

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace the new day with your ears turned to the Lord who says: “What do you want me to do for you?” (Luke 18:35-43). What do you want? The Lord knows your need, but does not want to do anything without you. Everything will be with you, so express your desire to the Lord: ask, call, seek. This morning take a moment to speak to the Lord as one friend to another, in confidence. He waits for you. “Lord, you know what I need.” Make your offering for the Pope’s intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào lức giữa ngày bạn hãy để con tim mình được nghỉ ngơi. “Khoa học và công nghệ không hề vô thưởng vô phạt; nhưng ngay từ đầu cho đến cuối quá trình, đều ẩn chứa nhiều ý định hoặc nhiều khả năng xảy ra khác nhau, và cũng có thể được cấu hình theo những cách khác nhau.” (ĐGH Phanxicô). Mọi thứ mà công nghệ cho con thấy bằng đôi mắt của mình, liệu có giúp con nhìn vào sâu bên trong và nhận ra chính mình hay không? Nó có giúp con khám phá ra sự hiện diện của những người anh em đang cần con không? Con liên lỉ cầu xin Chúa giúp con nhìn thấy mọi sự từ con mắt của Chúa Thánh Thần, và khám phá bên trong mọi sự, luôn có sự hiện diện biến đổi của Chúa. Con làm mới lại lời dâng hiến của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

Stop along the way to give your heart rest. “Science and technology are not neutral, but can imply from the beginning to the end of a process various intentions or possibilities, and can be configured in different ways” (Pope Francis). Everything that technology imposes on your eyes, does it help you to look inside and recognize yourself? Does it help you discover the presence of your neighbor who needs you? Keep asking the Lord that you can see everything from the eyes of the Spirit, and discover in everything, the transforming presence of the Lord. Renew your offering.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hồi tâm lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay. Con biết ơn những ân huệ dù lớn hay nhỏ mà Chúa đã ban cho con, một cuộc trò chuyện, một điều bất ngờ, một người bạn đồng hành. Con cũng nhận thức được những khoảnh khắc buồn bã hoặc đau khổ trong ngày. Con có làm tổn thương ai đó hôm nay không? Chúng ta có xu hướng làm tổn thương những người chúng ta yêu thương. Làm thế nào con có thể sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra? Ngày mai con quyết tâm sống cử chỉ yêu thương với những người mà con đã làm buồn lòng trong ngày hôm nay. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pick yourself up. Be grateful for the big or small graces that God has given you, a conversation, a surprise, a company. Become aware of the sad or painful moments of the day. Did you hurt someone today? We tend to hurt those we love. How could you repair the damage done? Make up your mind for tomorrow to have a gesture of love with whom you had a hard time today. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.