Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày mới, và con được chuẩn bị tâm hồn để đón nhận cuộc sống mới trong mùa Vọng này. “Phúc cho ai không vấp phạm vì Ta.” (Lc 7, 19-23) Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi con đón nhận Ngài đến trong cuộc đời con, và trở nên chứng nhân trong công cuộc của Ngài. Sự hiện diện và đời sống của con là bằng chứng cho tình yêu và công trình của Cha. Bởi con chính là tặng phẩm cho tha nhân. Con có gì để cống hiến và chia sẻ với anh chị em mình? Con muốn làm gì để phục vụ tha nhân? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for a new day and this season of Advent in which we prepare our hearts for a new birth. “Blessed is the one who takes no offense at me” (Luke 7:19-23). The Lord invites you today to receive him in your life and be a witness of his work in you. Your presence and your life are a testimony of the Lord’s work and of his love because you are a gift for others. What do you have to offer and share with your brothers and sisters? What do you want to put into play today to serve others? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chiều hôm nay con dành thời gian để cầu nguyện, vì Đức Thánh Cha đã mời gọi: “Tất cả chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện theo cách này, đi vào mầu nhiệm của Giao Ước. Để được cầu nguyện giữa vòng tay nhân hậu của Thiên Chúa, để cảm rằng mình được bao bọc bởi mầu nhiệm hạnh phúc, đó là sự sống Ba Ngôi, để thấy mình như người lữ hành không đáng được nhận nhiều diễm phúc như vậy. Và để lặp lại với Thiên Chúa, trong sự sửng sốt của lời cầu nguyện. Chẳng lẽ Người chỉ biết yêu thôi sao?” Con chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ và được bước vào vòng tay của Chúa là Đấng đón nhận tất cả.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment this afternoon to pray as the Pope invites us: “Let us all try to pray in this way, entering into the mystery of the Covenant. To get into prayer between the merciful arms of God, to feel enveloped by that mystery of happiness that is the Trinitarian life, to feel like guests who did not deserve so much honor. And to repeat to God, in the amazement of prayer. Is it possible that you only know love?” Prepare yourself to meet and enter into the embrace of the Lord who receives all.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dừng lại mọi công việc và kết thúc ngày sống. Chúa đã hiện diện trong những điều nhỏ bé của ngày hôm nay: những cuộc gặp gỡ, trong việc bổn phận, những cuộc trò chuyện và nơi môi trường thiên nhiên. Con biết ơn vì điều gì? Vào giây phút nào con cảm nhận Chúa đã nói với trái tim con? Con viết ra một lời mà con đã nghe được từ nơi Chúa Giêsu. Con nhớ rằng, Thiên Chúa thì thầm với con trong thinh lặng nội tâm. Con hướng về ngày mai, chú ý lắng nghe những gì Chúa nói trong lòng con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day. God has made himself present in the little things of today: the encounters, the tasks, the conversations, and nature. What are you thankful for? At what moment do you feel that God has spoken to your heart? Write down a word that you have heard from Jesus for yourself. Remember that God speaks to you in inner silence. Looking ahead to tomorrow, make a point of being attentive to hear God in your heart. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.