Tông Đồ Cầu nguyện, 17-02-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày mới này với tinh thần sẵn sàng hiến dâng và tâm tình biết ơn khi bước vào mùa Chay. Mùa Chay là một thời điểm rất tốt cho việc cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa để Ngài biến đổi chúng ta. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời, ban thưởng” (Mt 6, 1-6, 16-18). Con dành chút thời gian cầu nguyện vào buổi sáng như một dấu hiệu bắt đầu thời khắc mới, để con lớn lên trong tình yêu và phụng vụ sứ mệnh của Thiên Chúa. Đặc biệt, con phó dâng ý chỉ tháng này của Đức Giáo Hoàng lên đến Cha. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Welcome with devotion and gratitude this day in which we begin Lent. Lent is a strong time of prayer and meeting with the Lord to allow us to transform our hearts. “Take care that you do not practice your justice before men so that they may see you; in that case they will not have a reward from their Father who is in heaven” (Matthew 6: 1-6, 16-18). Take time for prayer this morning as a sign of a new time to grow in love and service to the Lord’s mission. Especially put at his feet the intention of the Pope for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút để tìm kiếm Chúa trong những gì mà con đã trải qua vào buổi sáng nay. Đức Giáo Hoàng đã nói: “Việc thiếu đối thoại nói lên rằng: trong các lĩnh vực khác nhau, không ai quan tâm đến lợi ích chung cả”. Con đã nhận ra điều gì từ những lời này? Đâu là những gì con đã cam kết để tìm ra lợi ích chung trong nhóm bạn hoặc trong cộng đoàn? Con sẽ chú ý hơn đến những mối tương quan, những khoảng cách cá nhân và khoảng cách chung, những dự án chung và những công việc hợp tác cùng mọi người. Chúa Giêsu đã quan tâm và đồng hành cùng với những người môn đệ của Ngài. Ngày hôm nay Ngài vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng con cũng như tất cả mọi người. Con làm mới lại những dự định trong ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to discover the Lord through what you have lived this morning. The Pope tells us that “the lack of dialogue implies that no one, in the different sectors, is concerned about the common good.” What do these words say to you? What commitment do you have to seek the good in your groups or communities? Take care of bonds, personal and common spaces, shared projects and collaborative work. Jesus cared for and accompanied his disciples. Today He continues to do so with you and with everyone. Renew your resolutions for today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành một vài phút để xin Chúa soi sáng cho con thấy được vẻ đẹp của ngày sống này cũng như của những người con đã gặp, đặc biệt là những người nữ. Con tập trung vào những giá trị của chính mình, và những điều đã làm cho cuộc sống của con nên phong phú hơn. Hôm nay, con cảm thấy biết ơn vì điều gì? Liệu, con đã gặp được Chúa nơi ai đó? Con vui hưởng những gì con đã khám phá ra và chuẩn bị sống một ngày mới mà con sẽ trân trọng tất cả những người phụ nữ mình gặp, như cách Chúa luôn làm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of the day you lived and of the people you met, especially if they are women. Focus your attention on the values that are your own and that enrich your life. What do you want to be thankful for? Who shows you the face of God? Enjoy what you are discovering and prepare to live tomorrow valuing women as the Lord does. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.