Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày hôm nay với tinh thần vui tươi, dâng lên Chúa cuộc sống này của con để làm tất cả theo ý muốn của Ngài. “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 5,30). Cũng vậy, con cũng phải chỉ tìm kíếm và làm theo ý muốn của Thiên Chúa, không gì khác hơn là chấp nhận và đón nhận tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài, để con có thể hiến mình hoàn toàn cho tha nhân. Nỗi sợ hãi nào khiến con từ bỏ lời mời gọi của Chúa? Con hãy tìm ra và xin ơn Chúa giúp con đối mặt với chúng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your day in good spirits offering your life to the Lord to do all through his will. “I can’t do anything on my own; I judge by what I hear, and my sentence is just, because I do not pretend to do my will, but the will of the one who sent me” (John 5:30). You also seek to do only the will of God, which is none other than to accept and receive his love and mercy to give ourselves entirely to others. What fears keep you from letting go of God’s invitation? Identify one and ask for the grace to face it. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Liệu con có biết rằng Chúa Giêsu đang chờ đợi để trò chuyện cùng con? Thế thì con nên dừng lại đôi chút để gặp gỡ Ngài. Con biết rằng con không cần phải đi đâu cả. “Từ bỏ sự thù hằn, cơn thịnh nộ, bạo lực và ham muốn trả thù là những điều kiện cần thiết để sống một cuộc sống hạnh phúc” (ĐGH Phanxicô). Cũng như Cha đã thương xót con, thì chúng con cũng phải thương xót anh chị em con. Con suy ngẫm về việc con có các khoản nợ phải thu với ai? Thương tổn nào con muốn khép lại để trả thù? Con sẽ không ngần ngại mà đi hòa giải ngay. “Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn” (Theo Ep 4,26).

WITH JESUS DURING A DAY

Did you know that Jesus is waiting to talk with you? Stop for a few minutes and go meet him. You don’t need to move. “Dropping rancor, rage, violence and revenge are necessary conditions to live happily” (Pope Francis). Just as the Father is merciful to you, we must be merciful to your brothers and sisters. Meditate on with whom do you feel you have accounts receivable? What wound do you not want to close for revenge? Wait no more, go and reconcile. “Do not allow the night to catch you angry” (Eph. 4:26).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tìm đến nơi tĩnh lặng, con khép lại ngày sống hôm nay. Giờ đây, con nhìn vào sự hiện diện của Chúa trong mọi biểu cảm thân thương mà con đã nhận được: một cái ôm, một nụ cười, một lời nói. Những ai, hoàn cảnh hay điều gì là lý do để con vui vẻ, tràn hy vọng, hài lòng và cảm thấy bình an? Con biết ơn mọi thứ! Thế thì con có những thái độ yêu thương nào đối với anh chị em con? Khuôn mặt của Chúa đến qua những cử chỉ cụ thể “ban sự sống.” Viết xuống những gì con khám phá ra. Con có nghĩ đến việc tiếp cận với Bí Tích mở ra cho con sự Tha Thứ không?. Kính mứng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet space to close the day. Now look at God present in all the expressions of closeness that you received: a hug, a smile, or a word. What people, situations or things have been a reason for joy, hope, fulfillment, peace for you? Be thankful for them! What attitudes of love have you had with your brothers and sisters? The face of the Lord comes through concrete gestures that “give life.” Write down what you discover. Have you thought about approaching the Sacrament that opens you to Forgiveness? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.