Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-03-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, ngay từ lúc bình minh, con dâng lên Cha lòng sẵn sàng ở cùng bên Cha trong lòng thương xót. Cha mời gọi con tha thứ cho anh em “bảy mươi lần bảy”, điều đó luôn luôn cần nói ra (Mt 18,22). Con muốn nhìn tha nhân như cách Cha nhìn họ, nhưng đôi khi con còn ngại ngùng khó xử lắm. Xin mở rộng trái tim con với mọi người. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, để cùng với Cha, ngày hôm nay của con sẽ thật tươi đẹp. Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, at daybreak, I offer you my availability to be with you today in mercy. You invite us to forgive “up to seventy times seven times”, that is to say always (Matthew 18,22). I want to look at others like you look at them. But I am so often awkward. Open my heart to others. I offer you my day, that with you it will be beautiful. Our Father….
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Trong tháng ba này, ĐGH mời gọi chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội ở Trung Quốc. Chúng ta dâng lên tâm tình cầu nguyện bằng việc suy ngẫm những lời nói từ thông điệp của ngài dành cho Giáo Hội ở Trung Quốc nói riêng và Giáo Hội hoàn vũ. “Có nhiều người đặt những câu hỏi thương tâm để chất vấn về giá trị của những đau khổ họ phải chịu khi sống trung thành với Đấng kế vị thánh Phêrô. Ngược lại, những người khác lại kỳ vọng và mong đợi những chuyển biến tốt đẹp nhờ hy vọng vào một tương lai thanh bình cho lời chứng đức tin trên mảnh đất Trung Hoa này.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin Ngài ngự đến và thắp sáng trái tim mọi người.
WITH JESUS DURING A DAY
In this month of March, when the Pope invites us to pray for the Church in China, we offer some extracts from his message to the Catholics of this country and to the universal Church to support our prayer. “Many people ask the poignant question about the value of the sufferings they face to live in fidelity to the Successor of Peter. In others, on the contrary, prevail positive expectations and reflections animated by the hope of a more serene future for a fruitful testimony of faith on Chinese soil.” (Pope Francis) Lord, come and enlighten everyone’s hearts!
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tìm một nơi thanh tĩnh và khẽ nhắm mắt lạ. Con đang cảm thấy như thế nào? Con tạ ơn Chúa vì món quà sự sống. Con ý thức được những điều mang lại niềm vui cho con, và những người đồng hành cùng con hôm nay. Cuộc gặp gỡ nào tiếp thêm cho con lòng dũng cảm? Công việc nào mang lại cho con niềm vui? Con khám phá thêm những gì thúc đẩy con sống Tin Mừng, và giúp con duy trì năng lượng sống đó. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.