Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lắng nghe Lời Chúa

Con học cách lắng nghe Lời Chúa qua việc suy niệm Kinh Thánh, đặc biệt là trong Tin Mừng, qua việc cử hành các Bí Tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, và qua việc chào đón anh chị em con, đặc biệt là những người khốn khổ. Đặt mình trước mặt Chúa. Liệu con có biết Thiên Chúa là đấng đã ban cho con sự sống, luôn ở bên con trong mọi ngày sống và đang chờ đợi con nơi thiên đàng? Hay đối với con, Ngài chưa được nhận biết? Con có phải một tín hữu nhưng không sống theo Lời Chúa? Con nhớ rằng con không thể mang Chúa đến với anh chị em nếu không có Chúa ở nơi chính con. Con lặp lại lời cầu nguyện này trong hôm nay: Giêsu ơi, xin cho bất kì ai nhìn thấy con, đều nhìn thấy Chúa. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Listening to the Word of God

We learn to listen to the voice of God by meditating on Scripture, especially the Gospel, by celebrating the Sacraments, especially the Eucharist, and by welcoming our brothers and sisters, especially the poor. Put yourself in the presence of God. Do you know God who gave you life, who accompanies you day by day and who awaits you in heaven? Or is he unknown for you? Are you a religious person, but do not live by the Word? Remember that we cannot bring the face of God to our brothers and sisters without first having his image deep in your heart. Repeat today: Jesus, may whoever looks at me see you. Our Father. 
 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cho đi chính mình

“Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 37-41). Lạy Chúa Giêsu, xin chỉ dạy con như Người đã từng với những người Pha-ri-sêu rằng: không nên có suy nghĩ giúp đỡ anh chị em mình là chỉ giúp đỡ về vật chất. Nhiều lần họ chỉ cần ở nơi con một chút lắng nghe, một lời thương mến hay một chút yêu thương động viên. Liệu con có biết tạm dừng những tất bật cuộc sống mà lắng nghe tha nhân? Liệu con có thật sự lắng nghe anh chị em để tăng thêm chút dũng khí, gửi trao lời an ủi động viên cho họ, hay con lại không dành cho họ thời gian của mình? Con có thể thay đổi gì? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS DURING THE DAY

Give of ourselves

“Give alms of that which is within, and you will have everything clean.” (Lk 11:37-41). Jesus, like the Pharisees, teaches us that we should not think that helping our brother is only material, in what we see… Many times what they expect from me is a moment of listening, words of compassion, and loving support. Do I stop in my busyness to listen to others? Do I really listen to them to give them strength, comfort or words of encouragement or do I not have time for others? What can I change? Our Father. 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày dần tàn, con tạm dừng và tìm đến một nơi thinh lặng. Trong ngày sống này, con có nhận thấy được những nhu cầu cấp thiết của mọi người xung quanh con chưa? Xin Cha tha thứ cho những lúc con không mở lòng để cảm thông với những cảm xúc của anh chị em mình. Xin cho ngày sống mai sau, trái tim con được rộng mở trước những ai cần đến con và xin cho con được lắng nghe họ với yêu thương đong đầy. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end, I pause and find a suitable place to think. In my day, was I able to sense the needs of the people around me? I ask forgiveness for not having opened myself to sense what others felt around me. I offer tomorrow to open my heart to the needs and to listen with love to my brothers and sisters in daily living. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao