Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-10


🌍🌍🌍
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌍🌍🌍

NGÀY 17-10-2020

 

🌕CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌕

Con hướng đến ngày mới và sẵn sàng lắng nghe Thần Khí dẫn dắt con trên con đường sứ mạng, và là đấng tỏ bày cho con Thánh Tâm Chúa Giê-su. Con có cảm thấy Thần Khí Cha đang dẫn dắt con ngay lúc này không? Cha đang mời gọi con ở nơi nào? “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12,8-12) ĐGH nói với chúng con rằng “trong tất cả mọi giáo dân đã được chịu Phép Rửa, từ người đầu tiên đến người rốt hết, sức mạnh của Chúa Thánh Thần hoạt động và thúc đẩy họ truyền bá Tin Mừng”. Nguyện xin Cha ban cho con những ơn lành cần thiết để con đón nhận lời mời gọi cho sứ mạng này. Lạy Cha chúng con…

 

🌕WITH JESUS IN THE MORNING🌕

Look forward to the new day and be ready to listen to the Spirit who leads us on mission and is the interpreter of the Heart of Jesus Christ. Where do you feel the Spirit of the Lord leading you at this time? Where is he calling you? “The holy Spirit will teach you at that moment what you should say” (Luke 12:8-12). The Pope tells us that “in all the baptized, from the first to the last, the sanctifying force of the Spirit acts and prompts them to evangelize.” Ask the Lord for the grace to accept the call to mission. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌞

Con dành giờ nghỉ trưa hôm nay để gặp gỡ Thiên Chúa và suy niệm theo bước thứ tư của Đường Con Tim. Thiên Chúa không để chúng con bơ vơ trên thế gian này, nhưng Người trở nên một cùng chúng con để bảo vệ chúng con. Người mang chúng con ra khỏi nỗi thất vọng, Người chữa lành trái tim chúng con và gắn kết lại những mối tương quan đã đổ vỡ. Trong niềm mong đợi của cuộc sống, con cần cứu vãn điều gì? Những mối tương quan nào con muốn Thiên Chúa giúp đỡ con hàn gắn? Con chào đón Chúa vào cuộc sống của con để con được bước đi với Ngài trong sứ mạng lòng thương xót thế giới.

🌞WITH JESUS DURING A DAY🌞

Take a break this afternoon to encounter the Lord and meditate on the fourth step of The Way of the Heart. The Lord does not leave us alone in the world disheartened, but becomes one of us to save us. He takes us out of our distress, he heals our hearts and restores our relationships. In what aspects of your life do you need to be saved? What relationships do you want the Lord to help you restore? Welcome the Lord into your life to walk with him on a mission of compassion for the world.

— ∞  +  ∞ —

🌓CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌓

Con thinh lặng và bình tâm lại để kết thúc ngày sống hôm nay. Con đã yêu thương như thế nào trong suốt ngày sống hôm nay? Con có nhận ra rằng con có thể yêu thương ai đó bằng phương cách tốt hơn không? Con có cảm thấy loại trừ hay tấn công điều gì, hay ai đó không? Yêu thương tha nhân đúng cách là con đường dẫn đến sự tự do và trọn hảo. Con có thể làm gì để lớn lên trong tự do và tình yêu theo kế hoạch của Thiên Chúa? Con viết ra giấy bất kì điều gì hiện lên trong tâm trí con ngay lúc này. Kính mừng Maria…

🌓WITH JESUS IN THE NIGHT🌓

At the end of the day, quiet your heart and calm your thoughts. How loving were you throughout the day? Do you recognize that you could have loved someone in a better way? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Loving others in the right way is the path to freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and love more according to God’s plan? Write down anything that is on your mind. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.