Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc để bản thân mình được nhìn thấu bởi Cha, và dâng lên Cha những gì mà con có. “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19, 1-10). “Chúa Giêsu dừng lại, Người không vội lướt qua anh (ông Da-kêu), Người không nhìn anh đầy hối thúc, mà lại rất bình an. Người nhìn anh bằng ánh mắt xót thương, mà trước đây chưa từng có ai nhìn anh như vậy. Và ánh mắt ấy đã mở rộng trái tim anh, giải thoát, chữa lành anh, cho anh hy vọng, một cuộc sống mới” (ĐGH Phanxicô). Hôm nay con xin để Cha nhìn mình. Con muốn ánh nhìn của Cha đổi mới điều gì trong con? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day by letting yourself be looked at by the Lord and offer what is given to you. “The Son of man has come to seek and to save what was lost” (Luke 19:1-10). “Jesus stopped, he did not rush past him, he looked at him without haste, he looked at him with peace. He looked at him with eyes of mercy; He looked at him like no one had ever looked at him before. And that gaze opened his heart, set him free, healed him, gave him hope, a new life” (Pope Francis). Today the Lord looks at you. What do you want the Lord’s gaze to renew in you? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng các hoạt động trong ngày lại để gặp Chúa Giêsu. “Cần phải sống chậm lại để nhìn thực tế theo một cách khác, góp nhặt những tiến bộ tích cực và bền vững, đồng thời khôi phục những giá trị và mục tiêu lớn lao bị hủy hoại bởi những ảo tưởng không kiềm chế của chúng ta về quyền lực.” (ĐGH Phanxicô). Sự tiến bộ của công nghệ một cách không kiểm soát để lại cho chúng ta những giá trị con người, và thiệt hại nào đối với thiên nhiên? Con có vun đắp tình bạn của mình không? Con có dành thời gian để nuôi dưỡng mối tương quan của mình không? Gặp gỡ Chúa có thể chữa lành các mối quan hệ của mỗi người chúng ta. Con tiếp tục dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho ngày hôm nay.

 

WITH JESUS DURING A DAY

Take distance from your daily activities to meet Jesus. “It is essential to slow down to look at reality in a different way, collect positive and sustainable advances, and at the same time recover the values and great goals devastated by our unrestrained delusions of grandeur.” (Pope Francis). What human costs and damage to nature does unbridled technological progress leave us? Do you cultivate your friendships? Do you spend time cultivating your bonds? Encountering God can heal our human relationships. Continue with your offering for this day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn và hồi tâm suy nghĩ. Con dâng lời tạ ơn Chúa vì một ngày sống nữa. Suốt cả ngày con đã đặt tình yêu của mình ở đâu? Con có nhận ra rằng con có thể yêu ai đó nhiều hơn và tốt hơn không? Con có cảm thấy bị từ chối hoặc gắn bó với điều gì đó hoặc ai đó không? Yêu thương đúng cách sẽ dẫn đến con đường của tự do và viên mãn. Con có thể làm gì khác biệt để phát triển trong tự do và yêu thương mọi điều tốt hơn? Con viết ra những gì mà mình khám phá được. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Still the heart and calm your thoughts. Thank God for one more day. Where do you put your love throughout the day? Do you recognize that you could love someone more and better? Do you feel rejection or attachment to something or someone? Getting right in love is the path of freedom and fulfillment. What can you do differently to grow in freedom and better love all creatures? Write down what you discover. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.