Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới đến. Con cùng các thành viên trong gia đình cùng nhau quy tụ cầu nguyện cho ngày mới này. Thời gian con dành cho mọi người có nhiều không? Con có cầu nguyện cho từng thành viên trong gia đình, có dành thời gian để hàn huyên tâm sự và quan tâm đến cuộc sống của từng người chưa? “Gia-cóp, cha của Giô-sép, chồng của Mẹ Ma-ri-a. Khi Mẹ sinh Chúa Giê-su, người được gọi là Đấng Mê-si-a” (Mt 1,16). Theo lịch sử ghi lại, Hài nhi Giê-su đã đến thế gian trong một gia đình đặc biệt, được tạo thành từ đa dạng dân tộc. Và Giê-su bé nhỏ là một phần của lịch sử gia đình đó. Con thì thầm cùng Hài Nhi để Ngài biết gia đình của con là ai, con yêu họ đến dường nào, họ quan trọng với con ra sao. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank the Lord for the new day. Remember the people of your family in prayer today. What time do you spend with them? Do you pray for them and take moments to talk and be interested in their lives? “Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Messiah” (Matthew 1:16). The Lord came to this world in a specific family, with history, made up of a diversity of people. He is part of that family history. Tell God who your family is and how much you love them and how important they are to you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian buổi trưa để cùng Chúa Giê-su cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng chia sẻ rằng: “Sự sống, thực sự đơn giản như cách chúng ta tồn tại, hãy mở rộng trái tim con người để cùng nhau cầu nguyện…Vẻ đẹp và mầu nhiệm của Đấng Tạo Hóa, tạo nên trong trái tim nhân loại một sức mạnh để khơi gợi lời tâm tình cầu nguyện.” Hãy dừng lại, thinh lặng và chiêm ngắm mọi thứ đang tồn tại mà con có thể chiêm niệm. Con tạ ơn vì một ngày đep Ngài đã ban, cho toàn thể nhân loại, với những biến cố chúng con đã trải qua vào buổi sáng. Bây giờ, chúng con chuẩn bị để cảm nghiệm những điều tốt đẹp trong nửa ngày còn lại.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment this afternoon to join the Lord in prayer. The Pope tells us that “Life, the simple fact that we exist, opens humanity’s heart to prayer…The beauty and mystery of Creation create in the human heart the first impulse that evokes prayer.” Stop, be silent and admire everything that exists and that you can contemplate. Be grateful for the beauty of the day, of the people, of the events that you have experienced in the morning. Prepare to admire the good of what remains today.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cám ơn Chúa vì một ngày bình an đã khép lại. Một ngày gợi nhớ biết bao sự việc đã xảy ra, và con đã sống từ lúc bình minh cho đến hiện tại. Hôm nay con đã đặt trái tim mình ở đâu? Con có sẵn sàng để hoạt động của Chúa thể hiện trong con chưa? Con đã nhận thức được thái độ phục vụ và sự tận tâm của mình đối với anh chị em. Con có sống trọn vẹn một ngày của mình với sự hiện diện của Chúa Giê-su trong sứ mạng của Ngài đối với thế giới, trong môi trường xung quanh và trong thói quen hàng ngày của con không? Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for the end of today. It brings to mind what has been lived from dawn until now. Where have you put your heart today? Have you been available to God’s action in you? Become aware of your attitude of service and dedication to your brothers and sisters. Do you live your day conscious of being with Jesus in his mission of compassion for the world, in your surroundings and in your daily routine? Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.