-Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-02-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/02/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón chào ngày mới với lòng trân trọng và tinh thần sẵn sàng hiến dâng cuộc sống cho sứ mệnh mà Chúa đã trao phó nơi con. “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9, 22-25). Liều mất mạng sống mình vì Chúa nghĩa là gì? Xin cho con sẵn sàng đến, và theo những cách mà Ngài sai con đi trong sứ mạng của Ngài. Đâu là những nơi mà con cảm thấy được Chúa mời gọi bước đến vào thời điểm này? Con xin dâng ngày sống này cho những người phụ nữ đang phải hứng chịu bạo lực. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace the new day, ready to give your life in the mission that the Lord entrusts to you. “Because whoever wants to save his life, he will lose it; but whoever loses his life for me, he will save it. For what use is it to man having won the whole world, if he himself loses himself or is ruined? (Luke 9: 22-25) What is it to give one’s life for Christ? Be available where He wants to send you and in the way He wants to send you on His mission. Where do you feel called at this time? Offer your day for women who suffer violence. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại ít phút để nghỉ ngơi, dành chút thời gian cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Đâu là những khó khăn mà con đã gặp trong ngày hôm nay? Con đã có những khó khăn nào với anh chị em của mình? “Bởi khả năng thấu hiểu những gì người khác nói và làm, được phát triển trong một tinh thần đối thoại thực sự, thậm chí ngay cả khi người ta không nhận ra.” Con sẽ cố gắng hiểu mọi người. Con tự hỏi, Thiên Chúa sẽ hành động như thế nào với người này? Và con cũng sẽ thử làm tương tự như thế. Con khởi động lại ngày sống này.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment of rest and seek a time of prayer and meeting with the Lord. Did you have difficulties today? Have you had differences with your brothers and sisters? “Because in a true spirit of dialogue the ability to understand the meaning of what the other says and does is nurtured, even if one cannot assume it as one’s own conviction.” Try to understand other people. Ask yourself, how would the Lord act with this person? You try to do the same. Relaunch your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Thiên Chúa mời gọi con tìm kiếm Ngài trong cuộc sống hàng ngày thông qua những người bên cạnh. Cùng dành ra vài phút để ngẫm lại và làm bản thân con ngạc nhiên bằng những gì Chúa muốn cho con thấy qua những người nữ giới con gặp. Ngài đã dạy con những gì trong ngày hôm nay? Cảm giác nào trong con đã được gợi lên? Viết ra những kỉ niệm đáng nhớ nhất về những người nữ mà con ngưỡng mộ. Họ đã để lại cho con những bài học nào? Con tâm sự với Chúa Cha về những gì con đã trải nghiệm và xin Ngài giúp đỡ con bắt đầu một tuần mới với sự biết ơn những gì Chúa đã trao tặng cho con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The Lord invites you to discover Him in your life through those who are by your side. Take a few moments to think and let yourself be surprised by what God wants to show you about the female face. What did he teach you on this day? What feelings did it awaken in you? Write down the most significant memories of the women you admire. What learning did they leave you? Talk to your Father about your experiences and ask for help to start a new week in the admiration of God’s gift. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.