Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới lại bắt đầu và Thiên Chúa đang tin tưởng nơi con để góp phần xây dựng Nước Trời. Con sẽ dám làm những điều không tưởng, vì Ngài luôn đồng hành cùng con! “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống” (Ga 5, 39-40). Là những Kitô Hữu, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không phải là những người đi theo một ý thức hệ, hay một cách sống. Chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa đã xuống thế làm người vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Với tâm tình hằng ngày, liệu con có đang tìm cách sống cho tin mừng hay làm chứng cho tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day begins and God is counting on you to build his kingdom. Dare the impossible! He will be by your side. “They study the Scripture thinking that it contains eternal life, because it bears witness of me; but you do not want to come to me to have life” (John 5: 39-40). As Christians, we must understand that we are not followers of an ideology, or a way of life. We follow Christ, Jesus, God made man for us and for our salvation. In your daily attitudes, do you seek to fulfill a text or give testimony of God’s mercy and love?  Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút và nhìn lại sâu thẳm trong tim xem Chúa đã xuất hiện như thế nào trong ngày sống của con hôm nay. Con trân trọng những giây phút Chúa ghé đến thăm con. “Lòng nhân hậu diễn ra cách đặc biệt trong Bí tích Giao Hòa. Ở đó, chúng ta cảm thấy sự chấp nhận của Chúa Cha, Người đến gặp và cho chúng ta một lần nữa lại được làm con Người” (ĐGH Phanxicô). Thiên Chúa yêu thương con và đang chờ đợi con. Con có thường xuyên sống tinh thần của Bí tích Giao Hòa không? Con suy ngẫm về những trải nghiệm lòng nhân hậu Chúa. Xin Chúa cho con được lãnh nhận ơn Ngài để con luôn ghi nhớ điều ấy.

WITH JESUS DURING A DAY

Remembering your workday, take a pause to review with the memory of your heart, how God has passed through your life today. Appreciate the memory of his visit. “Mercy takes place especially in the Sacrament of Reconciliation. There, we feel the embrace of the Father who comes out to meet us to restore to us once again the grace of being his children” (Pope Francis). God loves you and is waiting for you. Do you frequently live the Sacrament of Reconciliation? Ponder how you have experienced his merciful embrace. Ask for the grace to always remember it.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong phút giây thinh lặng chiều nay, con nhìn lại ngày sống với sự hiện diện của Chúa ở sâu trong lòng. Con tạ ơn Chúa vì tất cả những món quà con đã nhận được. Hôm nay con đã sống điều gì với tình yêu, sự cống hiến, lòng quảng đại và tự do? Liệu có khoảnh khắc nào con đã sống một cách phòng thủ, với sự chần chừ, nỗi sợ hay tính nhỏ nhen? Đâu là điều mà con cần phải điều chỉnh? Xin hãy luôn cho con nhớ rằng: khả năng được giải thoát sẽ đem đến niềm vui và làm cho con mở rộng lòng mình, bởi vì con bị thương ở đâu, Thiên Chúa luôn chữa lành và tha thứ cho con ở đó. Con sẽ sống trong niềm hân hoan khi cho phép bản thân được Ngài chữa lành và hòa giải trong Bí tích Giải tội. Con xin dâng lên Chúa ngày hôm nay cũng như sự đổi mới vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

In the silence of the afternoon, review your day with the Lord who is deep within you. Be grateful for all the gifts received. What things of this day have you lived with love, with dedication, with generosity, with freedom? What moments did you live on the defensive, with reluctance, with fear or with pettiness? Do you think there is something to amend? Remember: The possibility of being released brings joy and widens the heart, because where your wound is, this is where God heals and forgives you. Give yourself the joy of allowing yourself to heal and reconcile in the Sacrament of forgiveness. Offer to the Lord your day and your renewed tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.