Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-10


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 18-10-2020

 

💝CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💝

Con chào mừng một ngày mới với niềm hân hoan và hăng hái, đợi chờ sứ mệnh của Chúa. Con được mời gọi đóng vai chính trong việc xây dựng Nước Trời, mang Chúa Kitô đến với cộng đoàn địa phương của mình. “Canh tân việc rao giảng tin mừng phải bao gồm một vai trò mới bởi phép Thánh Tẩy.” Con có toàn tâm, toàn ý dành thời gian và tài năng của mình để truyền giáo hay các hoạt động tông đồ không? Con có tập luyện để tham dự cách năng động các hoạt động tông đồ trong cộng đoàn của mình không? Sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội cũng là một thách thức lớn cho con. “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22, 15-21). Lạy Cha chúng con….

 

💝WITH JESUS IN THE MORNING💝

Welcome the new day with joy and enthusiasm, looking forward to the Lord’s mission. You are invited to be the protagonist of the construction of the Kingdom, of bringing Christ to your local community. “The new evangelization must involve a new role for each one of the baptized.” Do you dedicate your time and talents to missionary or pastoral activities? Do you train to actively participate in pastoral activities in your community? The mission of the Church is a challenge for you too. “Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God” (Matthew 22:15-21). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌞

Dành một chút giải lao giữa ngày và nhận ra rằng Thiên Chúa đang chờ đợi con. Chìa khóa thứ tư trong Đường Con Tim là “gặp gỡ”. Con có nhận ra rằng những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời con đã thay đổi cuộc đời của chính con, từ đó con có cảm nhận được sự biến đổi sâu thẳm không? Tin mừng kể cho chúng ta về những cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người bệnh, người hy sinh, người đau khổ được chữa lành bởi sức mạnh biến đổi của lòng trắc ẩn. Con được mời gọi để hành động như trái tim của Chúa Giêsu, đầy lòng xót thương trong gương mặt của toàn thể những cảnh khốn khổ nhân loại. Những cử chỉ của con có tái dựng lại cuộc sống hay phân tách nó?

🌞WITH JESUS DURING A DAY🌞

Take a break in the middle of the day and recognize how the Lord is waiting for you. The key word in step four of The Way of the Heart is “encounter.” Do you recognize in your life encounters that have changed your life, in which you have felt a profound transformation? The Gospel tells us about Jesus’ encounters with the sick, the suffering, the hurting who have been healed by the transforming power of compassion. You are invited to act as the Heart of Jesus, full of mercy in the face of all human misery. Do your gestures rebuild lives or tear it apart?

— ∞  +  ∞ —

🌓CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌓

Thinh lặng tâm hồn lúc cuối ngày sống hôm nay. Con cảm tạ Thiên Chúa về mỗi điều đã xảy ra từ buổi sáng. Hôm nay những tình huống nào đã là vấn đề của con ? Con ý thức về cảm xúc của mình trong mỗi tình huống ấy. Con có thể hiện niềm hy vọng hay thấy chán nản và lây lan sự chán chường ấy đến những người khác? Nó cũng tùy thuộc vào con để xây dựng một thế giới hy vọng và cởi mở cho những người khác. Ngày mai làm cách nào con xây dựng niềm hy vọng? Con suy nghĩ về một phương thức sẽ giúp con lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa. Kính mừng Maria…..

🌓WITH JESUS IN THE NIGHT🌓

Quiet your heart at the end of the day. Give thanks to God for everything that has happened since the morning. What situations was a problem for you today? Become aware of your mood in each of these situations. Do you sow hope or get discouraged and spread discouragement in others? It is also up to you to build a hopeful and open world to others. How could you build hope tomorrow? Think about a resolution that will help you grow in God’s love. Hail Mary…

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.