Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha, vì Người đã ban cho con một ngày sống mới, cho con được sinh ra, cho con sức khỏe, để con được gặp những người yêu mến con và cả những người con yêu mến. Xin tạ ơn Cha vì đã chọn con cho sứ vụ của Ngài. Con đến với Cha để Ngài sai con đi đến nơi đang cần con. Xin hãy để con nhìn ngắm anh em mình trong tình yêu thương, luôn nhận ra những ý hướng tốt đẹp của họ và nhìn họ bằng đôi mắt nhân ái. “Tại sao chúng tôi và những người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9, 14-15). Điều gì khiến con chú tâm đến khi nhìn những người xung quanh, đó là điều tốt đẹp hay những yếu điểm của họ? Xin cho con được biết trân trọng anh chị em của mình. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank you, Lord, for this new day, for my life, my health, for the people who love me and for whom I love. Thank you for counting on me for your mission. I am here for you to send me where you need me. Make me look at my brothers with love, always rescue their good intentions and have a benevolent look on them.’ “Why don’t your disciples fast, since we and the Pharisees practice fasting?” (Matthew 9: 14-15). What is it that you highlight when you look at your brothers, the good or their frailties? Value your siblings. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại chốc lát để nhìn ngắm tâm hồn mình. Những lần con gặp gỡ anh em đã diễn ra như thế nào? Qua các cử chỉ, thái độ của con đối với người khác, con đã truyền sự động viên, khích lệ nào cho họ? Đức Cha Phanxicô đã nói rằng: “Những khác biệt mang đến sự sáng tạo, mặc dù chúng cũng gây nên các xung đột và giải quyết được các xung đột là sự tiến bộ của nhân loại” Con sẽ không nhượng bộ cho những xung đột mang đến bạo lực và chia rẽ trong anh em. Con sẽ học cách trân trọng và bảo vệ những đóng góp mà mỗi người có thể mang lại trong những hoàn cảnh cụ thể. Con vun trồng sự hòa thuận và nhận thức rằng bạo lực có thể tránh khỏi bằng những cử chỉ nhỏ bé trong ngày sống.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a pause to see how your heart is. How have the meetings with your brothers been? What encouragement have you sown with your attitudes and gestures with them? Francis tells us that “differences are creative, although they create tension and in the resolution of a tension is the progress of humanity.” Do not give place to the confrontation that brings violence and division with your brothers. Learn to value and protect the contribution that each one can give in a specific situation. Sow harmony and become aware that violence can be avoided in the small gestures of your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Nhìn lại một ngày sống vừa qua, con thật biết ơn Cha vì những ơn lành đặc biệt của Ngài. Con nghĩ về một người nữ đã tận hưởng cùng con một ngày sống. Liệu con đã để tâm đến những khó khăn hay những vấn đề họ gặp phải? Con đã cư xử với họ ra sao khi xung đột xảy đến? Con có đưa tay ra giúp đỡ hay con đã nhắm mắt làm ngơ? Con trò chuyện cùng Cha về những đau khổ Ngài đã chịu và con xin dâng những khổ đau ấy để biến chúng thành bình an sâu thẳm. Con hướng đến một mục tiêu cụ thể, và cầu xin Chúa hãy giúp con hoàn thành mục tiêu ấy vào ngày mai. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Look over the day. Be grateful for any special grace received. Think of a woman who shared your day. Did you pay attention to her difficulties and problems? How did you react to her conflicts? Did you extend your helping hand or did you pass by? Talk to your Father about his sufferings and give them over to transform them into deep peace. Specify a purpose and ask God for help to carry it forward tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.