Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con chấp nhận ngày mới, sẵn sàng sống với ánh nhìn trắc ẩn khi đối mặt với những khó khăn, giống như cách nhìn của Chúa. “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6, 22-29). Hãy để chúng con đảm bảo rằng những lo lắng, nỗ lực và mệt mỏi của chúng con là vì lợi ích của nhiều người và của cả chúng con nữa. Xin cho chúng con ra sức làm việc vì một thế giới đầy tình huynh đệ, ở nơi đó, chúng con được nuôi sống bằng việc chia sẻ bánh và cá. Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng con rằng “chúng ta tận hưởng một không gian đồng trách nhiệm có khả năng khởi xướng và tạo ra các quá trình và những biến đổi mới.” Lạy Chúa, xin gắn bó đời con với cuộc sống của những người xung quanh. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Accept the new day, available to live it with a compassionate gaze in the face of difficulties, as the Lord sees. “Work for the food that lasts for eternal life” (John 6: 22-29). Let us make sure that our worries, efforts and fatigue are for the good of many and of us. Let us work for a fraternal world in which we feed by sharing loaves and fishes. Pope Francis tells us that “we enjoy a space of co-responsibility capable of initiating and generating new processes and transformations.” Lord, may my life give life to others. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Rất ít người lên tiếng bênh vực những người bị tổn thương nhất trong xã hội này, “Họ cho thấy sức sống của Giáo hội; họ đối với những người bị tổn thương và nhân loại như một ánh sáng, bởi vì họ đã làm cho ánh sáng của Đấng Kitô chiếu sáng trong đêm tối” (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II). Liệu trái tim của chúng con có âm vang vì lợi ích chung không? Con có giúp đỡ anh chị em của mình không? Chúng ta hãy là nhân chứng của Chúa Kitô, chúng ta hãy làm việc vì thành quả của những nỗ lực của chúng ta, và cũng giúp người khác sống có phẩm giá, cảm thấy được tôn trọng và có giá trị. Xin khởi động lại ngày mới của con vì mục đích này.

WITH JESUS DURING A DAY

Few speak out for the most vulnerable, “They show the vitality of the Church; they are for her and humanity like a light, because they have made the light of Christ shine in the darkness” (Saint John Paul II). Does our heart resonate for the common good? Do we help our brothers and sisters? Let us be witnesses of Christ, let us work for the fruits of our efforts and also help others to live with dignity, feeling respected and valued. Relaunch your day for this purpose.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong buổi chiều này, xin cho con biết tận dụng cơ hội để đi vào sự tĩnh lặng với thiên nhiên, nơi từ bỏ hoạt động của nó và trân trọng những gì nó đã trải qua. Trọng tâm trong ngày của con là gì? Con đã tập trung vào người khác hay tập trung vào chính mình? Con có thể thể hiện phong cách và cảm xúc của Chúa Giê-su đối với anh chị em của mình không? Tin Mừng mời gọi con hướng cái nhìn của mình đến những người nhỏ bé, đặt lòng trắc ẩn vào động lực và làm việc để làm giảm bớt những đau khổ của họ, con có thể đưa bàn tay mình để giúp đỡ những ai. Con cầu xin Thần Khí của ánh sáng và sự giúp đỡ của Ngài để bắt đầu một ngày mới. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

This afternoon, take the opportunity to enter the silence of nature, which abandons its activity and appreciates what it has experienced. What was the center of your day? Were you focused on others or yourself? Were you able to embody the style and feelings of Jesus towards your brothers and sisters? The Gospel invites you to turn your gaze to the little ones, to set compassion in motion and to work to alleviate their sufferings, to whom can you bring your helping hand. Ask the Spirit for Light and his help to start a new tomorrow. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.