Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-06


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 19/06/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con đón chào ngày mới bằng cách nghỉ ngơi trong vòng tay của Cha. “đừng lo cho mạng sống… Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó…” (Mt 6,24-34). Con xem xét tất cả những điều tốt đẹp trong con và xung quanh con với lòng biết ơn. Con muốn đổi mới ngày sống bằng cách tưởng tượng Cha của con là Đấng ở với con, và Ngài không rời bỏ con. Lòng tín thác của con vào sự quan phòng sẽ góp phần hỗ trợ cho ý cầu nguyện trong tháng này, là thông chia với những người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân có được sự tín thác, tin vào tưởng sự giúp đỡ của Cha. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this new day resting in the arms of God. “Do not be worried about life … Your Father in Heaven knows that you are in need” (Mt 6: 24-34). Consider all the good in you and around you, with thanksgiving. Renew your day by imagining your Father who is with you and does not leave you. Your trust in providence will contribute to this month’s challenge: to help young people prepare for marriage, to share a bond of trusting in the help of our Heavenly Father. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con nghỉ ngơi trong bàn tay của Chúa, Đấng luôn dõi theo từng bước đi của con. Niềm tin là yếu tố quan trọng trong các mối tương quan giữa người với người, và trong nền văn hóa hiện tại, chúng đang dần bị phá hủy. Con có nuôi dưỡng lòng tin cậy của con nơi Cha không? “Nhiều người trải qua thời thơ ấu của mình mà không bao giờ cảm thấy rằng họ được yêu thương vô điều kiện, và điều đó làm tổn thương khả năng tin tưởng và từ bỏ của họ. Một mối tương quan sống tồi tệ của một người với cha mẹ và anh chị em của người đó, mà chưa bao giờ được hàn gắn, sẽ lại xuất hiện và làm tổn hại đến đời sống vợ chồng” (ĐTC Phanxicô). Nếu con tìm cách bỏ mình cho Chúa, những người trẻ sắp kết hôn sẽ được lợi ích từ gương sáng của con.  

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the hands of God who watches over your every move. Trust is vital to human relationships, and in our present culture it is very deteriorated. Do you nurture your trust in the Father? “Many end their childhood without ever having felt that they are loved unconditionally, and that hurts their ability to trust and surrender. A badly lived relationship with one’s parents and siblings, which has never been healed, reappears and damages married life ”(Pope Francis). If you seek to abandon yourself to the Lord, the young people who are going to marry will benefit from your example.

∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Sau những hối hả và bận rộn của ngày sống, con đi vào lòng mình để nhận ra bản thân và cuộc sống của con tươi đẹp biết bao. Con nhìn lại mình và hỏi: con có là nguồn lực giúp tha nhân tin cậy vào Chúa chưa? Con nhìn lại những suy nghĩ, lời nói, cử chỉ của mình… chúng có phải là men tốt để giúp bản thân và tha nhân tín thác vào sự quan phòng của Chúa không? Con cầu xin Chúa tha thứ cho những lúc con đã không tín thác vào tình yêu quảng đại và chân thật của Chúa. Những người trẻ sắp kết hôn cần gương sáng của con, để họ yêu với lòng quảng đại, tín thác và mở ra với Chúa và với người yêu của họ. Xin đổi mới tâm thế của con vào ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

After the hustle and bustle of the day, enter into yourself to recognize how beautiful you are and how beautiful your life is. Ask yourself: Have you been a force that helps others to trust in God? Look at your thoughts, words, gestures… were they leaven, good ferment to elevate yourself and others in abandonment to providence? Ask the Lord for forgiveness for the moments when you did not confidently trust in the generous and true love of the Father. The young people who are going to get married need your example, to love with generosity and trusting openness to God and to the other. Renew your dispositions for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.