Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đường Con Tim Hiệp Hành 
Tiến trình Hiệp hành đòi hỏiTình yêu“, tình yêu Thiên Chúa tình yêu tha nhân (Bước 1, Đường Con Tim). Đối với con, được yêu ý nghĩa như thế nào? Làm cách nào để con thểhiện tình yêu của mình đối với Thiên Chúa? Con nhìn thấynhững hoạt động thường nhật nào thể phản ánh tình yêucủa Chúa dành cho con? Để thăng tiến trong tiến trình hiệphành này, Giáo Hội cần chữa lành những vết thương làmmới Tình Yêu thuở ban đầutình yêu giữa anh chị em cùngđức tin, tình yêu với những người gần gũi chỉ theo cáchnày chúng con mới thể mang Tình Yêu Thiên Chúa đến vớinhân loại. Trong ngày hôm nay, con thể hàn gắn một điểmyếu hoặc tình yêu đã tan vỡ với ai đó qua một câu nói đơngiảnTôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi“. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The Way of the Heart and the Synod
The synodal journey demands “LOVE”, love of God and love of neighbor (Step 1, The Way of the Heart). What does it mean to you to be loved? How do you manifest your love for God? In what daily activites do you see reflected the love that God has for you? To advance in this synodal journey, the Church needs to heal its wounds and renew the first Love… the love among the brothers and sisters of faith, the love with those close to me, and only in this way will we be able to bring God’s Love to humanity. With which person today could you repair that weakened or broken love with a simple “I’m sorry, forgive me”? Our Father.

— ∞  +  ∞ —

Người Pharisêu
Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Cácngười đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đãkhông vào, những kẻ muốn vào, các người lại ngăncản.” (Lc 11,47-54). Thỉnh thoảng, con nghĩ rằng con mộtKitô hữu tốt lấy làm tự hào về điều đó, bởi con tuân theonhững hình thức bên ngoài. khi nhìn thấy những người con cho rằng họ kémxứng đáng“, con phán xét họ khôngcho họ hội tiếp cận với Đức Tin. Con tự hỏi chính mình: Thái độ của con đang trở ngại cho người khác khi họđang cố gắng tiếp cận với Đức Tin không? Khi nhìn thấyngười khác duy trì một cuộc sống tội lỗi, con hướng dẫncho họ cách để bước vào con đường tha thứ thương xót, hay đặt ra những cản trở cho họ bước vào? Xin Chúa tha thứcho con những lần con đã đóng cửa nhà Chúa đối với nhữngtâm hồn đang cần giúp đỡ.

WITH JESUS DURING THE DAY


Pharisees
“Woe to you, teachers of the Law, who have kept the key of knowledge, you who have not entered and have shut out those who were trying to enter” (Lk 11:47-54) Sometimes I think that I am already a good Christian, and I feel proud of it, because I comply with the externals. And when I see others that I consider less “worthy” I judge them and I do not give them access to the faith… Ask yourself: Could my attitude be an impediment for others trying to approach the faith? When I see others that maintain a life of sin, do I show them how to enter in the way of forgiveness and mercy, or do I put impediments for them to enter? Lord forgive me for so many times that I have closed the door of your house to souls in need.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc này trong ngày, con đặt trái tim mình cạnhtrái tim Chúa để cảm nhận sự bình an đồng hành của Chúa. Con biết ơn hội được trở nên tốt hơn mỗi ngày khi sốngtheo đường lối của Chúa cố gắng đi theo bước chân củaNgười. Tuy nhiên, con suy ngẫm về những mình cảm nhậntrong ngày hôm nay. Liệu con phải một người bạn tốtkhông? Liệu con biểu lộ tình yêu Chúa bên trong con không? Con tự hứa sẽ mang tình yêu này đến cho những tấmlòng cần đến Chúa vào ngày maiKính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At this moment of the day I place my heart next to yours to feel your peace and your company. I am grateful for the opportunity to be better every day by living your way and trying to follow in your footsteps. However, I meditate on how I have felt this day. Was I a good friend? Did I show your love that dwells in me? I commit my heart to bring love to those hearts in need of you for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao