Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-11-2021

 

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰

⏰NGÀY 19/11/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con choàng tỉnh giấc và chào đón ngày mới đến. Trong khoảnh khắc thinh lặng cầu nguyện, con hít thở sâu và hình dung rằng hơi thở này mang đến sự sống cho con. Con thở ra, và dâng lên Cha những ưu tư trong lòng. “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện” (Lc 19,46). Con cảm thấy như thế nào khi chú tâm vào trái tim mình? Con nhìn lại những khoảnh khắc khi con mở lòng ra để Chúa ngự vào – con cảm nhận được gì qua những điều ấy? Con suy ngẫm về những khoảnh khắc mà trái tim con bị vây quanh bởi những rung động của sự lo lắng. Con đã trải nghiệm những gì? Đâu là những điều con muốn làm để bình an của Cha ở lại trong con, hầu con có thể lan truyền sự hiện diện của Ngài đến với mọi người? Con xin dâng ngày sống này để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Arise and welcome this new day. In this moment of silence and prayer, breathe and imagine that your breath brings life into you. Through your exhalation, give your worries up to the Father. “My house shall be a house of prayer” (Lk 19:46). Pay attention to your heart. How is it? Look back at those moments in which you allow God to dwell within you– how do you feel because of them? Contemplate also the moments when your heart is beset with noise of your worries. What do you experience? What do you want to do so that God’s peace dwells within you and you are able to trandmit His presence to those around you? Offerup your day for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con bước chậm lại để được gặp gỡ Chúa. “Không bao giờ được xem đức tin của ta như một cuộc giao dịch… nghĩa là dùng những điều của Chúa để tư lợi cho bản thân mình” (ĐGH Phanxicô). Khi con phục vụ cho sứ mạng của Chúa Giê-su, liệu con tìm kiếm vinh quang của Ngài hay cho chính con? Có bao giờ con buồn rầu khi không ai công nhận những nỗ lực của mình? Liệu con có vui mừng khi anh chị em được gặp gỡ Chúa, ngay cả khi họ không nhận ra đó là thông qua con? Nguyện xin cho con biết đặt trọng tâm của cuộc sống mình ở nơi Tình Yêu Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, đó có thể là một hành động không màng danh lợi, nhưng niềm hân hoan của Thiên Chúa sẽ âm thầm đến và đổ đầy tràn trong con. Con cầu nguyện cho những ai đang tìm kiếm hạnh phúc mà không có chút cơ may nào ở những nơi chỉ toàn sự trống rỗng

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Slow down your day to encounter the Lord. “Our faith should never be a transaction… that is, using what is of God to benefit ourselves” (Pope Francis). When you are working for the mission of Chrst, do you seek God’s glory or your own? Do you become sad when nobody recognizes your efforts? Are you happy when those around encoounter the Lord even if they don’t reocognize that it is through you? Center your life on God’s love. It can be a thankless practice at first, but the joy of the Lord will silently come to dwell within you. Pray for those who search for happiness with no luck in places where there is only emptiness.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

       Con dần kết thúc một ngày sống. Đây là thời gian để gặp gỡ Đấng Tạo Hoá và xem Ngài đã đồng hành với con như thế nào. Những trải nghiệm nào nói với con về Thiên Chúa? Con nhớ lại những điều đã xảy ra hôm nay, và thinh lặng đôi phút để cảm nếm lại những khoảng khắc ấy trong niềm hân hoan. Con xin cảm tạ Cha vì ngày sống hôm nay! Con muốn làm điều gì khác đi vào ngày mai? Con xác định rõ những điều này, và dâng chúng lên cùng Chúa. Xin Ngài đoái thương những ai đang bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn lo âu và chưa tìm thấy niềm vui có Chúa ở cùng. Kính mừng Maria…

 

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Begin to close out your day. This is a time to encounter your creator and look at how he has accompanied you. What experiences speak to you of God? Bring these to mind all that happened today and, for a brief period, remain in silence as you enjoy and feel that presence. Thank the Lord for today. What would you like to do differently tomorrow? Identify whatever it may be and offer it up to God. Pray for those who are subermeged in mental clamor and anxiety and do not find the joy of being a Temple of the Lord. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao