Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Trật tự của Vương quốc 
Con rộng mở trái tim mình chào đón ngày sống mớiChúa đã ân ban. Con phó thác trong tay Cha tấm thânnhỏ này, mọi thứ mọi việc con đã nhận được đều hồng ân của Chúa. “ phàm ai đã , thì được chothêm sẽ thừa; còn ai không , thì ngay cáiđang , cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25, 29). Lạy Chúa, xinban cho con lòng can đảm để sẵn sàng chấp nhận nhữngrủi ro trong tình yêu, luôn tin tưởng rằng Chúa luônluôn nâng đỡ con thuyền của Thánh Phêrô. Xin Cha loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi những quyết định trong đời sốngcủa Giáo hộiNỗi sợ ngăn cản chúng con thực hiệncác sáng kiến, khiến nhân loại nương tựa vào cácgiải pháp an toàn đảm bảo do đó cuối cùngkhông làm được điều tốt đẹp. Để tiến lên pháttriển trong hành trình cuộc sống, anh chị em khôngđược sợ hãi phải niềm tin” (ĐTC Phanxicô). LạyCha chúng con… 

WITH JESUS IN THE MORNING

The logic of the Kingdom Open your heart and welcome the day. Place in Gods hands all that you are and all that you have, for all you have received is from God. “For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them” (Mt 25:14-30). Give me the courage to take risks for love, trusting that You carry Peter’s boat. Remove fear from decisions in the life of the Church. “Fear discourages us from taking initiatives, it induces us to take refuge in safe and guaranteed solutions and thus ends up doing no good. To go ahead and grow in life’s journey, one must not be afraid, one must have confidence” (Pope Francis). Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Ước nguyện 
Con nghỉ ngơi trong ngày suy ngẫm về ý cầu nguyệncủa ĐTC trong tháng 5 năm 2018: Chúng ta hãy cầunguyện để các tín hữu giáo dân thể hoàn thành sứmệnh cụ thể của mình, sứ mệnh mỗi người đãnhận được từ khi chịu phép rửa, sử dụng sự sáng tạođể phục vụ những thách thức của thế giới ngàynay.” Con lặp lại lời cầu nguyện của mình cho tháchthức này, được cập nhật một lần nữa trong Thượng HộiĐồng do ĐTC đề nghị

WITH JESUS DURING THE DAY

A prayer intention
Take a break in your day and reflect on the Pope’s prayer intention for May 2018: “let us pray that the lay faithful, may fulfill their specific mission, the mission they have received in baptism, placing their creativity at the service of the challenges of today’s world.” I renew my prayer for this challenge that is updated once again in this synodal journey promoted by the Holy Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI


Dừng bước 
Con gác lại mọi sự để xem lại bản thân đã sống như thếnào trong ngày của mình. Con nhận ra sự hiện diệncủa Chúa trong ngày sống của mình không? Con tạ ơnChúa Ngài luôn đồng hành. Xin Chúa tha thứ cho sựbất cẩn thiếu đức tin nhiều lúc con đã không vângtheo thánh ý Ngài. Ngày mai, con sẽ cố gắng sống đơngiản học cách nhận ra Chúa không cần bàochữa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Stop en route
Make a stop on your way to review how you lived your day. Are you able to recognize God’s presence in your activities? Thank the Lord because without realizing it, He always accompanies you. Ask forgiveness for your carelessness and lack of faith that does not allow you to accept His will. Tomorrow try to be simple and learn to see the Lord without excuses. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao