Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sự dại khờ của tình yêu 
Tin Mừng hôm nay cho con thấy sự dại khờ trong tình yêu của Chúa Kitô, đến mức gia đình Người nói về Người: “Người đã mất trí” (Mc 3,20-21). Liệu con có khả năng yêu thương, và sử dụng tài năng của mình để phục vụ mọi người mà không phân biệt đối xử không? Trong tuần lễ Hiệp nhất Kitô giáo này, cùng với các Giáo hội địa phương cũng như tất cả các cộng đoàn và hiệp hội trong Giáo hội Công giáo, con xin dâng ngày sống hôm nay, xin Chúa Giêsu truyền cho con niềm đam mê yêu thương và phục vụ người khác, bất kể nguồn gốc tôn giáo hay sắc tộc của họ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The folly of love
Today’s Gospel shows you the folly of Christ’s love, to the point that his family said of him: “He has lost his mind” (Mk 3:20-21). Are you also capable of loving and of placing your gifts at the service of all, without discrimination? In this week of Christian Unity, with all the sister Churches and all the movements and associations within the Catholic Church, offer your day and pray that Jesus will communicate to you passion to love and serve others, regardless of their religious or ethnic origin. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Các đặc sủng, một hồng ân của Thiên Chúa 
Con dành một chút thời gian vào buổi trưa để cầu nguyện cùng những lời của ĐTC Phanxicô: “Kinh nghiệm tuyệt vời nhất là khám phá ra biết bao nhiêu ân sủng khác nhau và biết bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha ban cho Giáo Hội của Ngài. Điều này không nên được coi là nguyên nhân gây nhầm lẫn hay khó chịu: tất cả đều là những món quà mà Thiên Chúa ban cho người Kitô hữu để có thể phát triển hài hòa, trong đức tin và tình yêu thương, như một thân thể duy nhất, Thân Thể Đức Kitô.” Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến!

WITH JESUS DURING THE DAY

Charisms, a Gift of God 
Take a moment at midday to pray with these words of Pope Francis: “The most beautiful experience is to discover how many different charisms and how many gifts of his Spirit the Father fills his Church with. This should not be seen as a cause for confusion or discomfort: they are all gifts that God gives to the Christian community so that it can grow harmoniously, in faith and love, as one body, the Body of Christ.” Come Holy Spirit!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Cùng Chúa Giêsu buổi tối 
Khi ngày hôm nay dần tàn, dưới ánh sáng của sự hiện diện Chúa Thánh Thần, con dành chút thời gian để nhìn lại một ngày với những gì mình đã trải qua. Sáng nay con đã nhận được lời mời gọi yêu thương và phục vụ tất cả anh chị em của mình mà không phân biệt đối xử. Con tạ ơn Chúa Giêsu về tất cả những dịp được ban cho để con cố gắng yêu thương và phục vụ như Ngài. Xin Chúa tha thứ cho những lần thiếu cảm thông và phân biệt đối xử nơi con. Cùng với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả các Kitô hữu, và sự chấp nhận tính phong phú của các truyền thống nghi lễ khác nhau. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Jesus at night
As this day draws to a close, take time to examen your day in light of the presence of the Holy Spirit in what you have experienced. This morning you received the call to love and serve all of your brothers and sisters without discrimination. Thank God for all the times you have been given to try to love and serve like Jesus. Ask for fogviness for your lack of love and discrimination. Together with the Pope’s Worldwide Prayer Network, pray for the unity of all Christians and the acceptance of the richness of different ritual traditions. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao