Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngài đã chào đón con đến với ngày sống mới bằng việc để con bị khuất phục bởi sự mới lạ và bất ngờ mà Chúa Giêsu đã mang đến. “Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.” (Lc 5, 27-32). Hôm nay Chúa cũng mời gọi con khi con đang ở “trạm”, nơi mà cuộc sống của con đang diễn ra hằng ngày. Điều gì con cần từ bỏ, để đứng dậy bước theo Chúa? Điều gì đang đè nặng cuộc sống của con và chiếm đi những tự do trong con? Xin Chúa hãy nhìn đến con và hãy gọi tên con. Con xin dâng một ngày sống để cầu theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

He welcomes the new day by allowing you to be overtaken by the novelty and surprise that Jesus brings. “One day he went out and saw a publican named Levi, sitting in the tax office, and he said, ‘Follow me.’ He, leaving everything, got up and followed him” (Luke 5: 27-32). Today the Lord also calls you in your “office,” where your daily life takes place. What do you need to leave to get up and follow? What things weigh down your life and take away your freedom? Ask the Lord today to look at you and call you by name. Offer the day for the Pope’s intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành chút thời giờ buổi chiều nay để sống cùng Chúa Giêsu. Ngày sống của con đã trôi qua như thế nào? Văn hóa giao tiếp đòi hỏi mỗi người phải biết nhận thức rõ những phương cách khác nhau trong việc nhìn nhận và thấu hiểu về thực tế cũng như về những hành động làm giàu cho đời sống đức tin mỗi người. Sự khác biệt không phải là mối đe dọa, đó là cơ hội để chúng ta cùng phát triển. Đức Cha Phanxicô đã nói “Thực tế thì chỉ có một, tuy vậy nó lại có thể được tiếp nhận từ nhiều góc nhìn và với những phương pháp lý luận rất khác nhau.” Con được mời gọi để nuôi dưỡng những môi trường mà không có sự hiện diện của những tính hiếu chiến và bạo lực. Con xin biết trân trọng những đóng góp của anh chị em mình, đặc biệt là những người phụ nữ luôn ủng hộ con.

WITH JESUS DURING A DAY

Take some time this afternoon to pause with Jesus. How have you gone about your day? The culture of the encounter asks us to become aware of the different ways of looking at and understanding reality and of doing things that enrich us. The difference is not threatening, it is an opportunity to grow together. Francis tells us that “reality is one, although it can be approached from different perspectives and with different methodologies.” Cultivate environments without aggression and violence. Value the contributions of your brothers and sisters, especially the women that support you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít thở sâu để chuẩn bị kết thúc một ngày sống. Con cảm thấy biết ơn những người sống xung quanh mình và đặc biệt chú tâm đến những người nữ mà con hằng trân trọng. Họ đã phải đối diện thế nào với những nỗi đau? Khi nhìn vào điều ấy, con đã học hỏi được điều gì? Xin cho tấm gương về đời sống của họ thấm nhuần trong con, và con được biết học hỏi từ họ những giá trị của người nữ, đặc biệt là lúc họ đối diện với thập giá. Con xin ghi nhớ những điều đã khám phá được và cầu xin Chúa giúp đỡ để con biết đem những điều ấy áp dụng trong cuộc đời. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close your day. Be grateful to the people who surrounded you and focus your attention especially on a woman you value. How does she react to what is painful? What can you learn from it? Let the example of her life decant in you, and learn from her feminine values, especially when she faces the cross. Take note of what you discover and ask God for help to bring it into your life. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.