Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-04-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm qua chúng ta được mời gọi để tin. Hôm nay, Tin Mừng nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thần Khí Chúa dẫn dắt chúng ta trên nẻo đường đức tin: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,8) Thánh thần Chúa dẫn dắt tôi theo lối bước của Ngài. Biến đổi tôi trở nên người bạn hữu và là người môn đệ sẵn sàng cho sứ mệnh của Ngài.
Con xin dâng ngày sống hôm nay của con, hiệp thông với tất cả anh chị em trong Mạng Lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐGH. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Yesterday we were called to believe. Today, the Gospel reminds us that it is the Spirit who leads us on the path of faith: “The wind blows where it wants, and you hear his voice, but you do not know where it comes neither where it goes. So it is for those who are born of the breath of the Spirit.” (John 3:8) Holy Spirit, put me in the footsteps of Jesus. Make me his friend and apostle, available for his mission. I offer my day, in union with all the members of the Pope’s Worldwide Prayer Network. Come, Holy Spirit. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Cha nhắc lại với các bạn trẻ: Đừng đánh mất niềm hy vọng luôn hướng về phía trước. Với người trưởng thành: hãy mang lấy sự khôn ngoan của tuổi đời; người trưởng thành cũng giống như rượu ngon được ủ qua năm tháng. Và rượu tốt có những điều tốt để phục vụ người trẻ cũng như người già. Người trẻ cùng với người già: người trẻ có sức mạnh, người già có ký ức và sự khôn ngoan.” (ĐGH Phanxicô)
WITH JESUS DURING A DAY
“I repeat to young people: do not lose hope of always going forward. To the elderly: carry the wisdom of life; the elderly are like good wine when it ages. And good wine has something good that serves young and old alike. The young and the old together: the young have strength and the old have memory and wisdom.” (Pope Francis)
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dừng lại giây phút cuối ngày và cất lời cảm tạ về mọi điều đã xảy ra trong ngày hôm nay. Con đã đối đãi với người thân cận thế nào? Con có nhớ những điều cản trở hay nguyên cớ giận dữ trong lòng con? Con có giữ trong lòng mối thù hằn nào không? Nhìn vào bên trong con tim mình và cởi bỏ những thứ không giúp cho tâm hồn con bình an. Con ghi chú lại những gì con khám phá được và dâng tất cả lên cho Thiên Chúa. Kính Mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause for a moment to end the day. Give thanks for everything that happened today. How did you treat your neighbor? Do you remember anything that disturbed you or caused anger in your heart? Do you hold any grudges? Look within your heart and release what doesn’t help you have a peaceful soul. Take note of what you discover and give it all to God. Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.