Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con biết ơn Cha về ngày mới này, con quyết tâm khám phá sự hiện diện của Cha trong tất cả những gì con được trải nghiệm hôm nay. “Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.’” (Mt 12,49-50) “Chúng ta nên nhớ rằng xã hội toàn cầu không phải là tổng số các quốc gia khác nhau, nhưng đúng hơn đó chính là sự tồn tại hỗ tương lẫn nhau của các cộng đồng. Đây là đặc tính quan trọng nổi bật hơn các nhóm riêng lẻ.” (ĐGH Phanxico). Xin Cha giúp con biết làm gì để xây dựng sự hiệp thông cộng đồng này. Lạy Cha chúng con … 

WITH JESUS IN THE MORNING

I am grateful for the new day, and I resolve to discover the presence of the Lord in all that I experience today. “And stretching out his hands toward his disciples, he said ‘here arem y mother and my brothers, for whoever does the will of my heavenly father is my brother, and sister, and mother” (Mt. 12:49-50). “It is good to keep in mind that the world is not the sum total of different nations, but rather the same community that exists among them; it is mutual inclusion that is first and foremost to emergence of.a particular group.” (Pope Francis). How do you add to that community? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Một bài học giúp ích được rút ra là chấp nhận mình có những tương quan không hoàn hảo và thừa nhận rằng chúng ta chưa yêu thương trọn vẹn bởi nhiều khi làm cho anh chị em mình bị tổn thương. Tình yêu gây đau đớn bởi vì ta yêu sai cách. Học cách để gìn giữ nhau trong tương quan yêu thương là một thách đố, nhưng thách đố đó làm cho tình yêu lớn mạnh thêm. Thánh giá là một phần của những mối tương quan này, và kiên trì được trong thập giá này sẽ có sự phục sinh của tình yêu. Con có duy trì được những mối tương quan trong lúc gặp khó khăn không? Lạy Chúa, làm sao để con biết bảo vệ và thương anh chị em con? 

WITH JESUS DURING A DAY

A healthy experience is to accept that we have imperfect bonds and that we love people imperfectly because of how we hurt them. Love hurts because we often fail to love. The challenge is to learn to sustain ourselves in these bonds with the conviction that difficulties help to strengthen love. THe cross is a part of these bonds, and persevering in them is love’s resurrection. Do I sustain my bonds in times of difficulty? How can I have an outlook of protection and compassion?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bạn hãy lắng đọng tâm hồn trong giây phút cuối ngày và tạ ơn Chúa vì những người mà bạn gặp gỡ hôm nay, những người bạn đồng cảm với họ và cả những người bạn không thể đồng cảm được. Bạn ghi lại những bài học, đặc biệt với những người mà bạn đang gặp khó khăn. Bạn đánh giá cao điều gì nơi họ? Họ làm giàu cho bạn như thế nào? Bạn có cố lắng nghe họ, hay vẫn còn thành kiến với họ? Hãy cám ơn Chúa đã trao cho bạn những anh chị em như thế, và tìm cách để cải thiện tương quan với họ. Bạn hãy chuẩn bị canh tân chính mình cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close out the day and give thanks to the Lord for the people who have left a mark on you, those with whom you sympathize and those with whom you don’t. Take note; notice anything you have learned, especially people who have been more difficult. What do you value in them? How do they enrich you? Do you try to listen to them, or do you remain in your prejudices? Give thanks for these people that God has put in your life, and seek out a way of coming on good terms with them. Prepare to be renewed tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.