Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-11-2021

⏰ TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 

NGÀY 20/11/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với niềm tin vào tình yêu và sự hiện diện của Cha. Xin cho con biết để Lời Chúa tuôn đổ trên con như suối nguồn của sự sống: “.. và Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20, 38). Chúa Giê-su nhắc nhở con rằng cái chết không phải là tận cùng của thế giới. Nhưng trái lại, con được mời gọi để sống một cuộc sống mới cùng Ngài và chia sẻ cuộc sống ấy với anh chị em. Con xin dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC Phanxicô. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day trusting in the love and presence of the Lord. Allow Jesus’ words to wash over you like springs of living water: “…and he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive” (Lk 20:38). Jesus reminds you that death does not have the final word. On the contrary, you are called to live a new life with Him and share it with others. Offer up your day for the intentions of Pope Francis. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi đôi chút trong ngày sống. Cho đến bây giờ, ngày sống của con đã trải qua như thế nào? Tình yêu Thiên Chúa là sự sống, là động lực để con tiến về phía trước. Con cảm nhận điều này ở nơi nào? Làm thế nào để con chia sẻ với những anh chị em đang mang gánh nặng lo âu? Con tiếp tục ngày sống với tâm tư này và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng.

🌷WITH JESUS DURING THE DAY🌷

Take a break in your day. How have you experienced today up until this moment? God’s love is life, it is the motor through which we continue forward. Where do you experience this? How do you share it with those who are suffering from anxiety? Continue your day with this in mind and pray for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🍀

Con trân trọng ngày sống này trong khoảnh khắc màn đêm đang dần buông. Con nhìn lại cách con bắt đầu và kết thúc ngày hôm nay. Con có thể sống với ý cầu nguyện mà ĐTC đã gợi ra cho tháng này không? Con có phản chiếu lối sống của Chúa Giê-su cho mọi người xung quanh, và cầu nguyện cho sự mở ra phục vụ Giáo Hội. Con dâng lên quyết tâm cho ngày mai. Con xin dâng lời cầu nguyện cho những người đang bị trầm cảm, đặc biệt là những ai đang chịu gánh nặng do nền văn hóa hiện tại vốn chưa xem trọng thinh lặng nội tâm. Kính mừng Maria…

         

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Appreciate the day as it comes to an end. Be aware of how you started and how you are ending today. Were you able to live out Pope Francis’ monthly prayer intention? Were you a reflection of God’s life to those around you? Ask forgiveness if you need to and pray for openess to service to the Church. Identify a resolution for tomorrow. Pray for those suffering from depression, especially those whose suffering is increased by our current culture that does not value interior silence. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao