Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-11-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/11/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Bày tỏ khát khao với Chúa 
Ngày sống mới con lại thêm hội để phục vụ thanhân. Chúa đến cạnh hỏi con như khi xưa Ngài đãhỏi người Giê-ri-khô“Anh muốn tôi làm choanh?”. mặc sự quáng của con hiển nhiên thường không nhìn thấy, Chúa vẫn muốn bước vàomối quan hệ với sự gần gũi để cho phép con bày tỏnhững mình mong muốnTôi muốn nhìn thấy.” LạyChúa xin ban cho Giáo hội đặc biệt ĐGH: Sựbướng bỉnh đẹp đẽ của những người tìm kiếm ânsủng cửa trái tim Chúa,” giống như người trong Tin MừngLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

To express my desire to you
Today is a new opportunity to serve my brothers and sisters. You approach me and ask me as you did the blind man of Jericho, “What do you want me to do for you? And although my blindness is evident, and I often do not see, You still want to enter into that relationship and closeness with me that allows me to express what I desire. I want to see! Give us your Church and especially the Pope “That beautiful stubbornness of those who seek a grace and knock and knock on the door of God’s heart,” like this blind man. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lời cầu nguyện 
Trong giờ nghỉ giữa ngày, con ghi nhớ trong lòng ý cầunguyện của tháng này, để ĐTC thể dẫn dắt Giáo hộiđi trên con đường cầu nguyện gặp gỡ ChúaCầunguyện giúp ân sủng mở ra một lối thoát: từ khép kínđến cởi mở, từ sợ hãi đến can đảm, từ buồn đến vuimừng. chúng ta thể nói thêm: từ chia rẽ đếnhiệp nhất” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp con can đảm hướng tới nền văn hóa gặp gỡ giữa anh chịem. Xin cho lời cầu nguyện của con tính truyền giáo được thể hiện thông qua thái độ của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Prayer
During the afternoon break, bring to your heart this month’s prayer intention, that the Pope may lead the Church along the path of prayer and encounter the Lord. “Prayer allows grace to open a way out: from closure to openness, from fear to courage, from sadness to joy. And we can add: from division to unity” (Pope Francis). Help us, Lord, that we may have courage, to turn to the culture of encounter among brothers and sisters. May our prayer be missionary, and may it be lived out in our attitudes.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI


Lắng nghe Lời Chúa
Con thinh lặng bắt đầu cầu nguyện. Hồi tâm lắnglòng mình lại, cố gắng lắng nghe lời Chúa. Ngài đangdạy bảo về hành động của con? Những vấn đề nào đãảnh hưởng đến con ngày hôm nay? Con cố gắng biết ơnngay cả khi đã trải qua một ngày khó khăn. Nguyện xinChúa tha thứ con đã lãng phí thời gian Ngài ban vàonhững việc nghĩa. con cũng cầu nguyện chonhững người đau khổ đang cảm thấy đơn. Con phấnđấu để ngày mai thể kiên nhẫn với những người chưa thiện cảm với con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Listen to the Lord
Be silent and begin to pray. Calm your inner self and try to listen to God. What is God saying to you about your actions? What problems affected you today? Try to be grateful even if you have had a hard day. Ask the Lord’s forgiveness for striving for empty goals. Pray for those afflicted who feel alone. Strive so that tomorrow you can be patient with those who do not love you. Hail Mary. 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao