Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện” (Lc 19, 45-48). Trong ngày hôm nay, con tập trung trái tim con vào Chúa. Nếu cơ thể của con, căn nhà nơi con đang sinh sống, gia đình và cộng đoàn của con là những đền thờ của Thiên Chúa, những sự sùng bái nào gây hại cho lòng trung thành của con dành cho Chúa? Những thần tượng nào, hay những đột phá kĩ thuật nào mà con đang tôn thờ, con theo đuổi hàng ngày, thậm chí chúng thay thế gia đình, cộng đoàn của con? Con cầu xin Chúa soi sáng nhờ Thần Khí Ngài, để con nhận ra rằng những thần tượng con theo đuổi đang dần tách con ra khỏi sứ mạng mà Chúa Ki-tô trao phó cho con, cả những việc phục vụ anh em con nữa. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“My house is a house of prayer” (Luke 19:45-48). On this new day, focus your heart on the Lord. If my body, the house where I live, the family and community that welcomes me, are a temple where the Lord dwells, what idolatries endanger my fidelity? What idols, like technological, are supplanting the place of family and / or community? Ask the Lord for the light of his Spirit to unmask the current idols that separate me from the life that Jesus Christ offers me and from serving my neighbor. Offer your day for the Pope’s intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ngôi nhà chúng ta thuộc về, thiên nhiên đất trời này là đền thờ tuyệt hảo của Cha chúng ta, để ca khen, tôn kính và phục vụ. Nhìn vào mọi thứ đang diễn ra trong ngôi nhà chung này, và đền thờ của Thiên Chúa, những thần tượng nào đang đe dọa thiên nhiên của chúng ta? Chúa Giê-su muốn nói gì với chúng ta trong bối cảnh hưng thịnh của nền kinh tế hiện nay, với những dự án tài chính hiếu chiến của trí tuệ nhận tạo? Xin cho trái tim của chúng ta luôn nhạy bén và có thể chuyên tâm chăm sóc cho ngôi nhà chung này, và đền thờ ca khen Đấng Tạo Dựng.

WITH JESUS DURING A DAY

Our common home, nature, is our Father’s great temple for praise, reverence, and service. Looking at things as they are in this common house and temple of God, what idols threaten nature? What would Jesus say to us in the face of our enormous economic expenses that finance warlike artificial intelligence projects? May your heart be sensitive and able to commit to the care of this great house and temple to praise the Creator.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cùng dừng lại một chút và kết thúc một ngày. Hãy cảm thấy biết ơn vì những người bạn đã gặp, những nơi bạn đã đi qua và cả những khoảnh khắc trong ngày hôm nay. Những cuộc gặp gỡ của bạn với anh em hôm nay như thế nào? Có bất kì sự kiện nào trong ngày khiến bạn cảm thấy buồn hay tức giận không? Bạn có giữ lòng thù hận hay có sự tha thứ nào bạn chưa trao đi? Hãy nhìn thật sâu vào trong tim mình và loại bỏ những thứ không cần thiết. Ghi lại những điều bạn khám phá ra và dâng lên cho Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break to close the day. Be grateful for the people, the places, and the moments today. How have the meetings with your neighbor been? Do you remember any events in that day that made you upset or angry? Do you hold a grudge or a forgiveness that you don’t dare to give? Look at your heart and let go of what doesn’t help. Take note of what you discover and give it to God. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.