Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-12-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/12/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hãy như Mẹ Maria 
Con bắt đầu ngày mới bằng việc tạ ơn gương mẫu MẹMaria, người đã nói lời Xin Vâng với kế hoạch Thiên Chúa dành cho Mẹ. “Vâng, tôi đây nữ tỳ củaChúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Cha muốn con cộng tác vào việc xây dựngVương quốc của Ngài mời gọi con làm như vậy. Hôm nay, con cố gắng chú ý đến những Thiên Chúamời gọi con, giống như Mẹ Maria, xin cho con biết thưalời xin vâng không do dự. Con dâng ngày hôm nay theo ý chỉ của ĐTC trong tháng nàyLạy Cha chúngcon…

WITH JESUS IN THE MORNING

Like Mary
Begin the day thanking the example of the Virgin, who said Yes to the plan that God had for her life. “Behold, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word” (Lk 1:38). God wants us to collaborate in the building of his Kingdom and invites us to do so. Today, try to be attentive to what God asks of you and, like Mary, give him your yes without hesitation. Offer your day for the Pope’s prayer intentions for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lời mời gọi cho tất cả mọi người 
Con được đánh động khi Chúa kể dụ ngôn về một vuakia mở tiệc cưới cho con mình, nhưng khách mời khôngđến (x. Mt 22,1-14). Người gọi các đầy tớ của mình bảo họ: ‘Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới‘. ‘Tất cả mọi người!’, nhưChúa phán: trẻ, già, bệnh tật, khoẻ mạnh, nhỏ, đại, tội nhân, thánh nhân? Mọi người, mọi người, mọi người!” (ĐTC Phanxicô).

WITH JESUS DURING THE DAY

To all 
I am very impressed when the Lord tells the story of the man who had prepared the banquet for his son’s wedding, but the guests did not come (cf. Mt 22:1-14). He calls his servants and says to them, “Go to the crossroads and bring them all.” “Everyone!”, says the Lord: young, old, sick, not sick, small, great, sinners, not sinners? Everyone, everyone, everyone!” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Thể hiện tình yêu
Con hồi tưởng về ngày sống của mình. Con tĩnh lặngtâm hồn xoa dịu nội tâm. Con nhận được ân sủngđặc biệt nào ngày hôm nay không? Con tạ ơn Chúa những ân sủng Ngài ban. Trong suốt ngày sống vừaqua, liệu con nhận ra sự thật rằng anh chị em củacon, các tạo vật chính con biểu hiện của Tình YêuThiên Chúa không? Con dừng lại để cảm nếm sựthật này không? Con cố gắng diễn tả Tình Yêu ngựtrong trái tim con bằng những cử chỉ tử tế, mời gọi, vuivẻ, phục vụ hài hước không? Con suy ngẫm vềnhững con khám phá được hôm nay quyết tâm chođi những ơn lành ngày mai con nhận được từChúaKính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Expressing Love 
Reflect on the day that is ending. Quiet your mind and calm your inner self. Is there a special grace you have received today? Be grateful for it. Your brothers and sisters, creation and yourself are an expression of God’s Love. Do you recognize this during the day? Do you stop to savor this truth? Do you try to express the Love that dwells in you with gestures of kindness, welcome, joy, service and good humor? Reflect on what you discover and make a resolution for tomorrow to give what you receive from the Lord. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao