Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-12

.

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa lại đến trong mùa Vọng này rồi, khi chúng con đang ráo riêt chuẩn bị đón mừng Đấng Cứu Thế. Trong lúc chờ đợi, con kiếm tìm kế hoạch của Chúa dành cho con. Con nói gì với Cha trên trời đây? Con cảm thấy Lời Thiên Chúa sẽ nói gì với con? “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1,31) Con biết rằng cuộc sống của con là nơi Thiên Chúa mời gọi con lớn lên, đào luyện, và phụng sự. Con dành thời gian để tìm hiểu những lời mời gọi này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks to God for another day in Advent as we prepare to receive the Savior. In this time of waiting, search for the Lord’s plans for you. What do you talk about with the Father? What do you feel is God’s Word to you? “Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus” (Luke 1:31). Your life is a place where the Lord invites you to grow, discover, and serve. Take some time to dig into these invitations. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Xin cho con không bị lay chuyển bởi những lắng lo nặng gánh trong ngày sống, để con bình tâm và suy ngẫm về những lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng: “Có đôi khi, những biến cố cuộc đời mang lại sự nghiệt ngã, bóp nghẹt lấy món quà của cầu nguyện trong chúng ta, nhưng nó vẫn đủ để chúng ta có dịp thưởng ngoạn một bầu trời đầy sao, một chiều hoàng hôn, hay một nhành hoa nhỏ,….nhờ đó thắp lên một tia sáng của lòng biết ơn.” Con nhìn lại những gì con đã trải qua sáng nay và tự vấn mình rằng: “Tôi phải biết ơn vì điều gì?” Con cảm tạ Chúa vì điều đó.

WITH JESUS DURING A DAY

Do not let the burden of the day shake you, regain your calm and meditate on what the Pope tells us. “If life’s events, with all their bitterness, sometimes risk choking the gift of prayer that is within us, it is enough to contemplate a starry sky, a sunset, a flower…, in order to rekindle a spark of thanksgiving.” Look at what you have experienced this morning and ask yourself: “What do I have to be thankful for?” Stop and thank the Lord. Restart your day with a grateful heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dùng thời khắc này để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong ngày sống hôm nay. Con ngẫm lại từ hừng đông đến đêm tàn. Con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong khoảnh khắc nào? Con biết ơn vì ân sủng nào? Thiên Chúa hiện diện trong chính con. Con có cảm nhận gì trong chính khoảnh khắc này không? Cảm xúc của con đưa con đến điều gì? Thiên Chúa đặt bình an và hy vọng vào trái tim con. Con viết ra những việc mang lại hoa trái, và con chuẩn bị đón chào ngày sống mới. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take this moment to recognize God’s presence in your day. Go through your day from morning until now. In what moments do you recognize that God was with you? Is there a grace you are grateful for? God is present within you. What do you feel in this moment? What do your feelings move you to? God puts peace and hope in your heart. Write down what helps you and get ready for a new day. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.