Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hãy theo Thầy

Trong trình thuật Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hôm nay, Chúa Giê-su đã chọn gọi 4 môn đệ đầu tiên với những khả năng khác nhau để cùng nhau thực hiện một sứ mệnh lớn lao, đó là loan báo mầu nhiệm Nước Trời: “Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17). Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã khẳng định rằng những con đường bước theo Ngài cũng đa dạng và phong phú như sự khác biệt của mỗi người. Lạy Chúa, con có nhận ra sự khác biệt như một món quà tình yêu mà Chúa đã ban cho, cũng như góp phần tạo nên sự phong phú cho Giáo Hội không? Hiệp lời cầu nguyện cùng Mạng lưới cầu nguyện Toàn cầu của ĐTC, con xin Chúa ban Thần Khí đến hầu giúp con khám phá được tính phong phú của những nét văn hóa truyền thống trong Giáo Hội. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Follow me

In this morning’s Gospel, Jesus takes the initiative and chooses 4 disciples – each with their own possibilities and limitations – for the same mission of announcing the Kingdom: “Come and follow me” (Mk 1:14-30) Jesus shows us that the ways of following him are as varied as people are different. Are you able to recognize difference as a gift of God’s love and a richness for the Church? Together with the Pope’s Worldwide Prayer Network, let us pray that the Holy Spirit will help us to discover the richness of the different ritual traditions within the Catholic Church. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Đồng hành trong những hiện thực đa dạng

Con cầu nguyện theo ý ĐTC Phanxicô cùng với Phong trào canh tân Đặc sủng Công giáo: “Nhiệm vụ của các bạn không phải là mở ra những cuộc hội thảo và xem xét ai là người có hay không có đặc sủng đích thực của Chúa. Đúng hơn, các bạn được kêu gọi để hỗ trợ và đưa ra lời khuyên cho các tu sĩ. Xin Chúa ban ơn để các bạn cùng đồng hành với tất cả các Hiệp Hội và dòng tu trên con đường đổi mới đặc sủng.” Kính mừng Ma-ri-a…

WITH JESUS DURING THE DAY

Accompanying multiform realities.

Let us pray with these words of Pope Francis to the Charis Association of charismatics: “Your task is not to judge who is an authentic charismatic and who is not. Rather, you are called to offer support and advice to the pastor. Accompany all the multiform groups and realities that refer to the charismatic renewal.” Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Thánh Thần Ngài, lạy Chúa

Khi ngày sắp khép lại, con ngồi xuống để cùng Chúa nhìn lại những gì Ngài đã ban cho con trong ngày sống hôm nay. Chúa mời gọi con đón nhận và tôn trọng những điều khác biệt xung quanh cuộc sống của mình. Chúa phán rằng chính những khác biệt ấy nơi mỗi người chúng con góp phần tạo nên nét phong phú cho Giáo Hội và cho thế giới. Lạy Chúa, hôm nay con có chú ý đến sự hiện diện và cách làm việc của Chúa trong cuộc sống của con không? Con có dõi theo lời của Chúa không? Con cám ơn sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa thương tha thứ cho sự cứng lòng của con. Xin ban ân sủng để con biết yêu thương trong đa dạng và sẵn sàng khám phá Chúa trong điều mới mẻ mỗi ngày. Xin hãy ban Thánh Thần của sự thật đến với con.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Your Spirit, Lord

As the day falls Lord, we want to examen with you what you have offered me to live today. You call us to receive and value the difference and the manifold manifestation of your gifts in the life that surrounds us. You tell us that it is richness for the Church and the world, and it is! Have we been attentive today to your presence and your way of working in reality? How have we followed you? Thank you for your presence. Forgive us our hardness of heart. Grant us the grace to love in diversity, and to be open to discover you in the newness of each day. Come Spirit of Truth!

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao