Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-05

 

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 21/05/2021⏰

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG✨

Con mở to đôi mắt, và mở rộng tâm hồn mình trước ngày mới mà Chúa ban tặng, để cộng tác với Người và dựng xây Vương Quốc mà Người đã mang đến. Hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi con khám phá sự hiện diện của Người cách đặc biệt nơi người nghèo, nơi những điều đơn giản, nơi những điều thiếu an toàn trước những năng quyền và trong những thị trường tài chính. Tin Mừng ngày hôm nay mời gọi con đáp lại câu hỏi của Chúa Giê-su “anh có mến Thầy không?” và dâng chính mình cho sứ mạng tình thương dành cho thế giới: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” (x. Ga 21,17). Con dâng ngày sống của con theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your eyes and your heart to this new day that the Lord gives you to collaborate with Him and establish the Kingdom that He came to bring. Jesus invites you today to discover his presence in a special way in the poor, in the simple, in those most unprotected before the powers and the financial markets. Today’s Gospel invites us to answer Jesus’ question “Do you love me?” and to dispose ourselves to his mission of compassion for the world: “Feed my sheep.” (John 21:15-19). Offer your day for the Pope’s intentions. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY💥

Con dừng lại đôi chút trong ngày sống. Tắt đi những ồn ào xung quanh và chuẩn bị gặp gỡ Chúa Giê-su chiều nay. Cùng Đức Giáo Hoàng phản tỉnh hành trình của mình. Định hướng của con hôm nay là gì? Đâu là những điều cần thiết? “Khủng hoảng thế giới ảnh hưởng tới tài chính và kinh tế cho thấy những điều bất bình đẳng, trên hết, sự thiếu thốn trầm trọng việc hướng đến nhân loại, vốn thu hẹp con người chỉ với nhu cầu: tiêu thụ” (ĐGH Phanxicô). Con nhìn lại những thái độ và tái định hướng lại thời gian còn lại trong ngày.

💥WITH JESUS DURING A DAY💥

Make a stop along the way. Silence the noises around you and prepare to meet Jesus this afternoon. Reflect with the Pope on your journey. What is your orientation for today? What are your needs? “The world crisis that affects finances and the economy reveals their imbalances and, above all, the serious lack of their anthropological orientation, which reduces man to only one of his needs: consumption” (Pope Francis). Review your attitudes and reorient the remainder of the day.

∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Con lấy lại tinh thần và nhìn lại ngày sống. Con tạ ơn Cha vì những cuộc gặp gỡ, những người đồng hành, và cả những lời nói đã làm cho con trở nên tốt hơn. Sự chín chắn được sinh ra từ một trái tim biết ơn, từ đó mà nhận ra rằng mọi thứ đều là một món quà, và là một lời mời gọi biết quan tâm đến tha nhân. Làm thế nào để giữ gìn những vốn quý mà con có được qua công việc của mình? Con có biết rộng lượng chia sẻ không? Con có quan tâm đến mọi người và dành sự ưu tiên cho họ không? Con viết ra lời cam kết quan tâm tới những món quà mà Chúa ban tặng cho con. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Pick yourself up. Be aware of your day and be grateful for the meetings, the companies, the words that have done you good. Sobriety is born from a grateful heart that recognizes that everything is a gift and an invitation to care. How do you take care of the assets you earn with your work? Do you know how to share generously? Do you take care of people and prioritize them? Write down a commitment to take care of the gifts that the Lord gives you. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.