Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-07-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/07/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con khiêm tốn đón nhận ngày mới Cha ban và quyết tâm sống trọn ngày hôm nay với lòng biết ơn chân thành về tất cả những món quà khác nữa mà Cha dành cho con. “Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13, 3.9) “Bản sắc văn hóa riêng được bén rễ và trở nên phong phú nhờ sự đối thoại với các nền văn hóa khác; phương cách thật sự bảo tồn nó không phải là sự cô lập, điều vốn chỉ làm nghèo nàn đi. Thế giới luôn phát triển và tràn đầy vẻ đẹp tươi mới nhờ những tổng hợp nối tiếp nhau của các nền văn hóa cởi mở và không có bất cứ thái độ áp đặt nào.” (ĐGH Phanxicô). Xin cho con đừng sợ hãi và nên như mảnh đất màu mỡ cho những cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I humbly receive the day that God has given to me, and I resolve to live it out with sincere gratitude for all the other gifts God has given me. “And he spoke of them at length in parables; whoever has ears ought to hear” (Mt 13: 3; 9). “One’s own cultural identity takes root and is enriched in dialogue with difference; authentic preservation of that identity is not impoverishing isolation. The world grows and is filled with a new beauty thanks to successive collections of open cultures free from an imposing attitude” (Pope Francis). Do not be afraid and be fertile ground for constructive dialogue. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Chúng ta sinh ra để được Thiên Chúa yêu thương. Sự tồn tại của chúng ta minh chứng cho tình yêu đó, và linh hồn mình sẽ không được an nghỉ cho đến khi nó thực sự gặp được tình yêu đích thực này. Giữa những biến động thăng trầm nơi trần thế, chúng ta được mời gọi trở nên tấm gương phản chiếu tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sứ mạng lòng thương xót nhân loại được thể hiện qua cách sống của mình để nói cho tha nhân biết họ được Chúa yêu thương? Phong cách sống của bạn truyền đạt điều gì? “Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim con để con yêu thương nhiều hơn, đặc biệt là những người mà con đang vất vả tìm kiếm điểm chung.”

WITH JESUS DURING A DAY

We were made to be loved by God. There lies our existence, and our soul will not rest until a definitive encounter with that fundamental love. Amid all that is happening in the world, we are called to reflect on God’s love for humanity. Our mission of compassion for the world means that our way of living our lives tells others they are loved by God. Whay does my lifestyle communicate? Do my attitudes proclaim God’s love? “Lord, broaden my heart so that I love more, especially those with whom I struggle to find common ground.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành thời gian để hồi tưởng về ngày sống hôm nay, và xem nó đã diễn ra như thế nào? Nhìn lại những lúc con bất đồng với ai đó. Ý nghĩ gì đã đến trong tâm trí con? Và con đã có thái độ như thế nào? Con đã nuôi dưỡng sự hiệp nhất hay chia rẽ? Trước những xung đột, con xin Chúa giúp để kiến tạo sự hiệp nhất. Xin Ngài giúp con đừng sa đà vào những xúc cảm tiêu cực và đừng từ bỏ những quyết tâm của mình. Con cầu xin sự tha thứ và đưa ra những quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to reflect on the day. How has it been? Look back at the moments when you have difficulty with someone. What thoughts came up? What attitude did you have? Did you foster unity or division? Before conflict, ask God to create unity. Do not fall for your adverse feelings and do not abandon your resolutions. Ask for forgiveness and make a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.