Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-07

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-07-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày hôm nay, con xin cầu nguyện cho những người con xa xứ, phải sống xa rời
vòng tay yêu thương của gia đình. Xin Chúa ban cho họ lòng kiên định, vững tin vào tình
yêu gia đình, vào sự liên kết với Chúa Giêsu dù cho họ đang ở bất kỳ đâu. Theo ý nguyện
của ĐGH trong tháng này, con xin dâng ngày hôm nay cho các gia đình đang sống trong
cảnh chia ly, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING

Today, I pray to Jesus for all those who, out of love for their families, have to work
far from them. I pray to God for the gift of creative fidelity for a family to live, in union
with him, no matter the distance. According to the intention of the Holy Father for this
month, I offer my day for families that are subject to these distances, asking for the
protection of Mary. Hail Mary…..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con đã thiếu sót và phạm phải lỗi lầm trong ngày hôm nay, đôi lần con
đã rời mắt khỏi Chúa. Con khao khát được làm những điều tốt đẹp và vững tin vào tình
yêu của Ngài. Xin cho con nên cẩn trọng hơn trong mọi suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và
hành động của con. Con tìm kiếm trong mọi điều để thực thi thánh ý Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Lord, how I am flawed and make several mistakes during the day, not keeping my
eyes fixed on you! I want to do good and to be faithful to your love! May I be more
attentive in my thoughts, feelings, speaking and acting. May I seek in everything to fulfill
your will..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Bình tâm lại sau một ngày dài. Con tự hỏi ngày hôm nay của con như thế nào? Con
có đặt tâm trí vào mọi việc con làm? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ cho người anh
em của con? Những việc con làm không đơn giản là cử chỉ, hành động mà còn là tâm tư,
tình cảm con đặt vào đó nữa. Nếu hôm nay con làm chưa tốt, thì xin Chúa soi sáng để
ngày mai con biết cải thiện cung cách phục vụ anh em của con hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself down as this day ends. How was your day? Where was your heart?
Were you available to help and serve your neighbor? It’s not about what you do but about

the love you put into it. Resolve to improve your service to your neighbor tomorrow. Hail
Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.