Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-1-2021

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 21/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con đón nhận ngày hôm nay với lòng biết ơn như việc Chúa Giê-su chọn gọi con. “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.” (Mc 3,13-19) Như một người môn đệ của Chúa Giê-su, phần con là ở lại với Người, gần với trái tim Người nhất. Để được như thế, con cần phải suy gẫm lời Người, trong sự hiệp nhất thâm sâu, và để bản thân được Người biến đổi. Con dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để ở bên Cha, để suy ngẫm Lời Cha? Con chỉ có thể cho những gì con nhận được. Con xin dâng ngày sống này cho ý cầu nguyện tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Gratefully receive this day as Jesus chooses you. “He went up the mountain and called to his side those he wanted…to be with him.” (Mk 3:13-19) As a disciple of Jesus, your part is to remain in him, closest to his Heart. For that, it is necessary to meditate on his word, in deep communion, and allow yourself to be transformed by him. How much time do you spend each day to be with him, to meditate on his Word? You can give only what you receive. Offer your day for the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại, nghỉ ngơi trong Thánh Tâm Chúa Giê-su. Con có thể cảm nghiệm Chúa rất gần với con hay không? “Chúng ta sẽ không thể nào kiên trì trong việc nhiệt tình loan báo Tin Mừng nếu chúng ta không xác tín từ kinh nghiệm bản thân rằng biết Đức Kitô và không biết Đức Kitô thì hoàn toàn khác nhau, đi cùng với Ngài thì khác với đi mù quáng, nghe thấy lời Ngài khác với không biết Ngài, chiêm ngắm Ngài, tôn thờ Ngài, tìm bình an nơi Ngài thì khác với không làm các điều ấy.” (ĐTC Phanxicô) Thông điệp này nhắn gửi đến con điều gì? Nguyện xin Chúa ban cho con ân sủng mỗi ngày. Con trở về ngày sống và cầu nguyện cho những thử thách trong tháng.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause, rest in the Heart of Jesus. Can you experience it very close to you? “One cannot persevere in fervent evangelization if one does not continue to be convinced, from one’s own experience, that it is not the same to have known Jesus as not to know him, to walk with him than to wander, to be able to listen to him than to ignore his Word, to be able to contemplate him, adore him, rest in him, than not being able to do it.” (Pope Francis) What does this message say to you? Ask God for this grace every day and get back on track praying for the challenge of the month.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, con dừng chân nghỉ ngơi và kết thúc ngày sống. Hôm nay, Chúa đã tỏ mình cho con trong những điều nhỏ bé, trong các cuộc gặp gỡ, trong công việc, trong những cuộc trò chuyện và trong cả thiên nhiên. Con muốn cảm ơn vì điều gì? Con cảm thấy Chúa đã nói vào lòng con điều gì? Con viết một từ mà con nghe Chúa nói với mình. Con luôn nhớ rằng tình bạn với Chúa Giê-su mở rộng lòng con để trân quý mỗi điều con nhận được, con tạ ơn Ngài về tất cả. Nguyện xin ân sủng Ngài tuôn đổ trên toàn thể địa cầu. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take a break to close the day. God has made himself present in the little things of today, the meetings, the tasks, the conversations, and nature. What do you want to give thanks for? At what point do you feel that God has spoken to your heart? Write down a word that you have heard from Jesus for yourself. Remember that friendship with Jesus expands your heart to value each, giving thanks for all. Ask for this grace for the whole world. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao