Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-11-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

 NGÀY 21/11/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay con mừng đón lễ Chúa Ki-tô Vua: “Chính ngài nói rằng tôi là Vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37) Lạy Chúa Giê-su, là Thiên Chúa và là Vua Vũ Trụ, xin dạy chúng con về Vương Quốc của Ngài! Yêu người như Chúa yêu! Nguyện xin Chúa dẫn con đi trên con đường sự thật, luôn lắng nghe Lời Ngài, và tham gia vào sứ mạng của Người. Con dâng ngày sống hôm nay lên Chúa. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today is the feast of Christ the King: graciously receive it. “’You say I am a king. For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice” (Jn 18:37). Allow Jesus, Lord and King, to teach you the truth of his Kingdom. Love others as he loves you. Ask him to lead you along the path of truth, listening to his call and participating in his mission. Offer up your day to him. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi một chút lúc giữa ngày, hít thở thật sâu, và nhắc nhở bản thân rằng Vương Quốc của Cha là tình yêu. Tham vọng con người chỉ xây dựng trên vẻ bề ngoài hời hợt; chính những người nghèo khó, hiền lành, đau khổ, nhân ái, khiêm nhu, những người mang lại hòa bình, những người bị bách hại mới thừa hưởng Vương Quốc tình yêu ấy. “Nước Thiên Chúa không triển nở cách phô trương, không thể nhìn thấy được bằng quyền thế và tự kiêu” (ĐGH Phanxicô) Làm thế nào để vương quốc tình yêu hiển hiện qua cuộc sống và môi trường xung quanh con? Con nỗ lực thực hiện những điều này, và cầu nguyện cho những ai đang đau khổ và suy sụp.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Taking a break in your day, breathe deeply and remind yourself that the Father’s Kingdom is one of love. Human ambition only builds it up superficially; the Kingdom is to be inherited by the poor, the meek, the suffering, the compassionate, the humble, the peacemakers, the persecuted… “The Kingdom of God cannot be seen with grandeur and pride; it does not flourish through publicity” (Pope Francis). How do you allow this Kingdom to be visible through your life and your surroundings? Direct your efforts towards this end. Pray for those suffering from burnout.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

         Con tìm một nơi yên tĩnh và lắng đọng tâm hồn mình. Ngày hôm nay của con thế nào? Con biết ơn về những điều gì trong ngày hôm nay? “Đức Trinh Nữ Maria … Đấng đầy ơn phúc hơn mọi người nữ, Mẹ sống một cách thầm lặng không nhiều người biết đến Mẹ, nhưng Mẹ đại diện cho sự thánh thiện của Nước Trời qua chính cuộc đời Mẹ” (ĐTC Phanxicô). Con có trau dồi thái độ tiếp thu và khiêm tốn đối với người khác không? Con xin Chúa thứ tha nếu con đã ưu tiên hoặc mưu cầu sự công nhận của số đông qua những việc làm của con. Mẹ Maria là Mẹ của con, Đấng dạy con về sự khiêm nhường. Ngày mai, xin nhắc con nhớ tạm dừng công việc của mình để chăm chú lắng nghe tiếng Chúa giống như Mẹ đã làm. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Regain the serenity of your soul by seeking out a calm place. How was your day? What things are you grateful for today? “The Virgin Mary… the holiest among women, but holiest in a quiet way; not many knew her, but she represented the holiness of the Kingdom through her life” (Pope Francis). Did you foster a receptive and humble attitude towards others? Ask forgiveness if you sought out or prioritized public recognition throuhg your work. Welcome Mary as your mother who teaches you about humility. Tomorrow, remember to take a break from your tasks to be attentieve to God’s voice just as she did. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao