Tông Đồ Cầu nguyện, 21-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-10-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày sống mới bằng việc dâng lời tạ ơn Cha, vì đã mời gọi con kết hợp với Cha trong sứ mệnh phục vụ tha nhân. Con ngước mắt lên trời và thưa với Cha, rằng Cha có thể tin tưởng vào con và làm cho việc phục vụ của con trổ sinh hoa trái. Cha đã làm cho hoa trái nào triển nở xung quanh con? Con có nhận ra hòa bình, khích lệ và hy vọng đang nảy chồi không? Con sẽ chăm sóc hoa trái và giúp chúng tiếp tục phát triển hơn nữa. “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12, 39-48) Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin the day by thanking the Lord who calls you to work with him, in his mission at the service of others. Raise your eyes to heaven and tell him that he can count on you, and that he can make your service fruitful. What fruits does the Lord make to grow in your surroundings? What buds of peace, encouragement, and hope do you recognize? Take care of the fruits and help them to continue growing. “Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more” (Luke 12:39-48). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con được mời gọi lắng đọng một vài phút vào giữa ngày. Con duy trì tình bạn với Chúa như thế nào? Tình bạn với Người đòi hỏi phải có thời gian để chiêm nghiệm về cuộc đời của Người. Đọc hiểu Tin Mừng mỗi ngày là một việc cần thiết để con trau dồi bản thân với Chúa, với Lời Chúa và cuộc đời của Người. Vấn đề không phải là phản tỉnh bằng trí hiểu của bản thân, nhưng là suy ngẫm, để những câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu được phản ánh trong cuộc sống của con, và để nó vang vọng trong tâm hồn con nữa. Con có dành thời gian để đọc hiểu Tin Mừng mỗi ngày không? Con đặt điều này là một quyết tâm và làm mới lại cam kết trong ngày của mình.

WITH JESUS DURING A DAY

We invite you at this time of day to stop for a few moments. How do you carry on your friendship with the Lord? Friendship with the Lord requires time to contemplate his life. It is necessary to “consume the Gospel” every day, nourish ourselves with him, with His word, and with his life. It is not a matter of reflecting with our intellect, but of contemplating, of letting the stories of the life of Jesus be reflected in our lives and resonating it in our hearts. Do you take time to “consume the Gospel” each day? Make this resolution and renew your commitment of the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con bình tâm khi một ngày kết thúc. Ngày hôm nay của con thế nào? Con đặt trái tim mình ở đâu? Con có sẵn sàng để giúp đỡ và phục vụ tha nhân không? Không quan trọng con đã làm gì, quan trọng là tình yêu con đã đặt vào việc ấy. Ngày mai, con quyết tâm phục vụ tha nhân cách tốt hơn. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm yourself down as this day ends. How was your day? Where was your heart? Were you available to help and serve your neighbor? It’s not about what you do but about the love you put into it. Resolve to improve your service to your neighbor tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.