Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-12


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 21-12-2020

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Thiên Chúa ban tặng cho con một ngày sống mới, và cơ hội mới để phục vụ trong sứ mạng lòng thương xót của Chúa. Chúng con được mời gọi trở thành những người loan truyền ơn cứu độ, bằng cách sẻ chia đời sống của mình với anh chị em khác. Đây là lúc con phục vụ người khác để họ cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự hiện diện của con. Con quyết tâm nở một nụ cười, một lời khích lệ, hài hước ngay cả trong lúc khó khăn, hay bỏ qua sự xúc phạm; con quyết tâm thực hiện những điều này trong ngày hôm nay. “Tôi là ai, mà Mẹ của Chúa tôi đến thăm tôi?” Lạy Cha…  

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

The Lord offers you a new day and a new opportunity to offer you in the service of his mission of compassion. We are invited to be bearers of salvation by sharing our life with our brothers and sisters. It is time to serve others so that they feel the presence of the Lord with our presence. Offer a smile, a word of encouragement, taking difficulties with humor, or letting offenses go by; make up your mind to do it just for today. “Who am I, that the mother of my Lord should come to visit me?” Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⭐️

Buổi chiều này, con nghỉ ngơi một chút, để trái tim con hòa nhịp với Chúa Giê-su. Huấn từ của ĐGH nói rằng: “Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con người là tốt đẹp, nhưng trong công việc hằng ngày, chúng ta không tránh khỏi sự hiện diện của sự dữ. Đó là một kinh nghiệm thường ngày.” Tuy nhiên, “có những người có khả năng thành tâm cầu nguyện cùng Thiên Chúa, có năng lực viết nên số phận của nhân loại theo một cách khác.” Theo đó, lời cầu nguyện trở nên “một nơi trú ẩn trước khi cơn sóng tội lỗi tràn ngập thế giới này.” Lời cầu nguyện có thể đánh bại sự dữ, con cầu nguyện với lòng vững tin đó.

WITH JESUS DURING A DAY⭐️

Take a break this afternoon to get your heart in tune with Jesus’. Pope Francis tells us that, “God’s plan for humanity is good, but in our daily affairs we experience the presence of evil. It is a daily experience.” However, “there are people who are capable of praying to God with sincerity, capable of writing humanity’s destiny in a different way,” and thus prayer becomes a “refuge before the flood wave of evil that grows in the world.” Prayer can defeat evil, pray with that confidence.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng lòng lại một chút và tạ ơn vì ngày hôm nay. Con tập trung vào hơi thở và xin Chúa ban ơn giúp con trong giờ phút này. Con nhìn lại từng khoảnh khắc của ngày sống. Thiên Chúa ở trong con, và Ngài muốn đến với các anh chị em xung quanh thông qua con. Con nhìn lại cuộc đời mình, thái độ sống của con có phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa không? Con có noi theo những cử chỉ của Chúa Giê-su không? Có ở lại trong tình yêu của Chúa Giê-su hay không đều phụ thuộc vào lựa chọn của con. Ngày mai, con có thể làm gì khác đi? Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Quiet yourself and be grateful for another day. Focus on your breathing and ask God to assist you in this moment. Look at your day in each moment. God is in you and wants to reach your brothers and sisters through you. In your life, have your attitudes been a reflection of the love of God? Have you mimicked the gestures of Jesus? It is up to you to remain in the love of Jesus. What could you do differently tomorrow? Write down a goal for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.