Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-03


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 22/03/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới bằng lời cảm tạ những món quà con đã nhận được và dâng lên Cha là Thiên Chúa của sự sống. “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. (Ga 8, 12-18). Trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, và phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng con được mời cách đặc biệt trở thành nhân chứng sứ mạng lòng thương xót của Chúa Giê-su cho thế giới bằng cách trở thành những người truyền giáo trong cuộc sống hàng ngày. Con có chấp nhận lời mời gọi này không ?

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Start the day by giving thanks for the gifts received and make an offering to the God of Life. “I am the light of the world, whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. I am a witness in my cause and the Father who sent me is also a witness” (John 8: 12, 18). In the Pope’s Worldwide Prayer Network and the EYM, we are especially invited to be witnesses of the Mission of compassion of Jesus for the world by being missionaries ourselves in our daily lives. Do you accept this invitation?

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Trước khi bắt đầu buổi chiều, con dành ít phút để cầu nguyện với Chúa Giêsu, ôn lại ngày sống và làm mới lại quyết tâm của chính con trong ngày hôm nay. “Tuy nhiên, với sức mạnh tương tự, con có thể và phải khẳng định rằng nơi đâu không có tội lỗi thì lòng thương xót của Thiên Chúa không thể chạm tới và mất hiệu lực, bất cứ nơi nào mà lòng thương xót tìm kiếm một tâm hồn ăn năn, thì đều đòi hỏi tâm hồn ấy phải được giao hòa với Chúa Cha (ĐTC Phanxicô). Con để cho những lời của Đức Thánh Cha vang dội trong tâm hồn mình và chuẩn bị bản thân cho bước thứ ba trong việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Con tra vấn linh hồn mình về những hành động con đã làm, kể từ lần xưng tội trước đó.

✨WITH JESUS DURING A DAY✨

Before starting the afternoon, take a few minutes to pray with Jesus, review your day and renew your resolutions for today. “With the same force, however, I can and must affirm that there is no sin that God’s mercy cannot reach and destroy wherever it finds a repentant heart that asks to be reconciled with the Father” (Pope Francis). Let these words of Pope Francis resonate in your heart and prepare yourself for step three in the preparation of the Sacrament of forgiveness: ask your soul to account for your actions since the last confession.

∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Con tìm nơi thanh vắng để nhìn vào trong con, và biết ơn vì những khoảnh khắc con đã trải qua trong ngày hôm nay. Con hướng lòng mình về điều gì hay về một ai đó? Điều gì chiếm lấy tâm trí, khao khát và thời gian rảnh rỗi của con hôm nay? Tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh chị em có lay động con hơn sự ích kỷ đang đè nặng tâm trí con không? Con ghi nhớ những điều đã khám phá ra, và dâng lên Thiên Chúa là Đấng đã làm cho mọi thứ luôn mới mẻ. Con có thể làm điều gì khác biệt trong ngày mai? Lạy Cha, xin đỡ nâng và trao cho con cơ hội được hòa giải với chính mình qua bí tích giao hòa. Kính Mừng Maria …

⚡WITH JESUS IN THE NIGHT⚡️

Find a quiet place to close your day. Be grateful for what you have experienced today and look inside yourself. To what or to whom do you hold your heart? What captured your imagination, your desire, or your free time today? Did love for God and your brothers and sisters move you or did selfishness weigh more? Take note of what you discover and give it to the Love that makes all things new. What could you do differently for tomorrow? Ask the Father for his help and give yourself the opportunity to reconcile yourself through the Sacrament. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.