Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì đã ban cho con có khả năng để bắt đầu ngày mới này bằng việc thực thi sứ mệnh mà Chúa Giêsu trao phó “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12-14). Trong các mối tương quan của mình, con có xem xét đến điều này không, hay là con lại đặt những ham muốn ích kỷ của bản thân lên trên hết? Con cầu xin ơn này cho ngày sống hôm nay, và ghi nhớ rằng người đầu tiên được hưởng lợi sẽ là chính con, và rằng con sẽ truyền cảm hứng cho những người khác bằng lời chứng của mình. Chúa Giêsu ban tặng những điều này, để những người trẻ sống đời hôn nhân được lớn lên trong một tình yêu quảng đại. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for the potential that this day that begins to grow with Christ’s mission that calls us to “whatever you want others to do for you, do it for you” (Mt 7:6, 12-14). In your relationships, do you consider this, or do you put selfish desires first? Ask for this grace for this day, and keep in mind that the first person that benefits will be you, and with your testimony, you will inspire others. Christ offers this so that young people who marry grow up in generous love. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành một chút thời gian để nghỉ ngơi trong Chúa. Những người đang chuẩn bị cho đời sống hôn nhân cần phải lớn lên trong tình yêu quảng đại, kiên nhẫn, chung thủy và được rèn luyện trong sự nối kết từ bên trong gia đình và bên ngoài xã hội. “Tình yêu sẽ phá vỡ những rào cản khiến chúng ta bị cô lập và tách biệt, ở nơi ấy tình yêu xây dựng những cây cầu nối kết và hàn gắn. Tình yêu cho phép chúng ta tạo nên một gia đình tuyệt vời, nơi khiến chúng ta cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà… Tình yêu lan tỏa yêu thương và giá trị sống” (ĐTC Phanxicô) Đâu là cách mà con đối diện với những xiềng xích nơi mình? Liệu con có làm cho người khác những điều mà con muốn làm cho chính mình không? Hành trình còn dài, xin Cha dạy con biết tận dụng nó và con cầu nguyện cho những thử thách trong tháng này.      

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment to rest in God. Those who prepare for marriage need to grow in a generous, patient, faithful love, forged in contact inside and outside the home, with one’s neighbor. “Love shatters the chains that keep us isolated and separate; in their place, it builds bridges. Love enables us to create one great family, where all of us can feel at home… Love exudes compassion and dignity” (Pope Francis) How do you cope with your chains? Do you do for each other what you’d like to do for yourself? This journey is long, take advantage of it and pray for the challenge of the month.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chiều tối hôm nay, con để cho bản thân được nghỉ ngơi và chìm đắm trong những món quà mà Chúa đã ban tặng. Dưới ánh sáng của Thần Khí, con nhớ đến những người đã điểm tô cho ngày sống của con. Liệu đã có một ai đó đặc biệt gây khó khăn hoặc không thân thiện với con không? Con có bào chữa cho họ bằng cách cố gắng nhìn ra mặt tốt của họ, hay là con xét đoán khắt khe những khuyết điểm và lỗi lầm nơi họ? Con có cầu nguyện cho họ chưa, hay là con lại chỉ trích họ? Con cầu xin Chúa thứ tha nếu hôm nay con không cảm nghiệm được ánh mắt nhân từ của Chúa, và con sẽ hiến dâng buổi sáng ngày mai bằng cách giúp những người bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân, để họ biết đến niềm vui của sự phó thác trong tình yêu thương lẫn nhau. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a break this afternoon and soak up the gifts given to you. Look at the people who made your day in the light of the Spirit. Was there anyone that was particularly difficult or unfriendly to you? Do you try to justify it by trying to see its good side, or do you take strict account of its defects and sins? Do you pray for them or do you criticize them? Ask for forgiveness if you did not experience the Father’s merciful eyes today, and reward your morning by helping those who begin the way of marriage, to know the joy of surrender in mutual compassion. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.