Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ngày Truyền giáo Thế giới 
Trái tim nhiệt thành, đôi chân lên đường.” Nhắm mắtlại, thở chậm con thầm tạ ơn ngày mới Chúa ban chocon. Con mở rộng tâm hồn lắng nghe những lời củaĐTC PhanxicôKhông thể thực sự gặp được ChúaGiêsu Phục sinh không bị thôi thúc bởi ước muốnthông truyền Chúa cho người khác Đã bao nhiêu lần, ngay cả khi con vẫn còn hoang mang, con đã thểnhận ra Chúa Giêsu trong một lời nói, một cuốn sách, hay một chi tiết từ người bạn… Con cảm thấy thế nào? Bất cứ ai kinh nghiệm về Chúa trong chính mình đềumuốn người khác kinh nghiệm điều tương tự. Con cầunguyện tự hỏi: Điều đang cản trở con thực hiện sứmạng của mìnhLạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

World Mission Day
“Fervent hearts, feet on the way.” Close your eyes, breathe slowly and give thanks for the new day that God is offering you. Open your heart and listen to the words of Pope Francis: “It is not possible to truly encounter the Risen Jesus without being impelled by the desire to communicate him to others” How many times, even if you were still bewildered, have you been able to recognize Jesus in a word, a book, a detail from a friend… How did you feel? Whoever experiences God within himself wants others to experience the same. Pray and ask yourself: What is holding me back in my mission? Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Những nhà truyền giáo
Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy người chân thật cứ sự thật dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầycũng chẳng vị nể ai, Thầy không cứ bề ngoài đánh giá người ta” (Mt 22,15-21). ĐTC Phanxicô nhấnmạnh rằng hôm nay, cũng như ngày mai, Chúa PhụcSinh gần gũi với các môn đệ truyền giáo của Người đồng hành với họ, đặc biệt khi họ cảm thấy lạc lõng mất phương hướng”. Ngài gửi họ đến những miền đấtxa xôi, để nói chuyện với những người sống xa ThiênChúa. Bất kể ngôn ngữ, chủng tộc, dân tộc, quốc gia, mọi người đều xứng đáng được nghe về Chúa. Hômnay, con sẽ ngợi ca những nhà truyền giáo đã cống hiếncuộc đời mình cho Tin Mừng trong lời cầu nguyện, ước Chúa trở thành nguồn dưỡng nuôi họ.

WITH JESUS DURING THE DAY

Missionaries
Teacher, we know that you are truthful, and that you teach the way of God in truth, and that the influence of others is nothing to you. (Mt 22:15-21). Pope Francis stresses that “today, as then, the Risen Lord is close to his missionary disciples and walks with them, especially when they feel lost and disoriented.” He sends them to distant lands, to speak to people far from God. Regardless of language, race, people, nation, everyone deserves to hear about God. Commend in your prayer today so many missionaries who wear out their lives for the Gospel, so that the Lord may be their sustenance.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành chút thời gian, nhắm mắt lại suy ngẫmvề những con đã trải qua ngày hôm nay. Con đãchăm lo cho sự bình yên trong trái tim mình chưa? Con dành thời gian để đối thoại với Thiên Chúa vớitha nhân không? Lạy Chúa, xin ban cho con trái timkhiêm nhường, để con thể trở thành khí cụ mang lạibình an cho anh em con, trên hết, để con nhận biết khinào con cần tình yêu nơi Chúa, xin ban cho con sự sángsuốt để con những lời lẽ thích hợp, biết giúp đỡngười khác khi cần. Con hy vọng ngày mai, con sẽ biếttìm kiếm hòa bình biết đối thoại như Thánh GioanPhaolô II đã dạy chúng con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time, close your eyes and reflect on what you experienced today. Did you take care of the peace in your heart? Did you devote time to dialogue with God and with your brothers and sisters? Lord, allow me to have a humble heart, so I may be that instrument to bring peace to my brother, above all, to be able to see when I am in need of your love, give me the discernment to have the right words to help others in need. I hope for tomorrow to seek the peace and dialogue that St. John Paul II taught us. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao