Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-11

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-11-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Ngày hôm nay, Thiên Chúa trao cho con cơ hội để lắng nghe Ngài. Đón nhận Lời Ngài, “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ con đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” (Mt 25, 31-46)” “Sự khôn ngoan của con tim là ra khỏi chính mình mà hướng đến người khác.” (ĐGH Phanxicô) Cuộc sống thường nhật của con diễn ra như thế nào khi ở nơi xung quanh có sự hiện diện của những anh chị em đang khổ đau, đói khát, trần truồng? Lạy Chúa, xin hãy mở lòng con ra để lòng xót thương được ngự trị nơi ấy, và con có thể thể hiện ra bên ngoài bằng những việc làm đơn giản hàng ngày của con đối với mọi người. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

On this day the Lord gives us another opportunity to listen to him. Accept his Word, “Lord, when we see you hungry, and did we feed you; or thirsty, and did we give you a drink? When we see you a stranger, did we welcome you; or naked, and did we clothe you? When did we see you sick or in jail, and did we go to see you?” (Matthew 25:31-46). “Wisdom of the heart is to go out of oneself towards the other” (Pope Francis). What is your ordinary life like in the presence of your neighbor who suffers, who is hungry, thirsty, naked? Open your heart so that compassion reigns in you and manifests itself. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy chầm chậm điều chỉnh lòng mình hướng về Chúa. “Người ta chưa nhận thức đủ về các cội rễ sâu xa nhất của những bất bình đẳng hiện tại là có liên quan đến định hướng, mục tiêu, ý nghĩa và bối cảnh xã hội của tăng trưởng kinh tế và công nghệ.” (ĐGH Phanxicô) Mọi thứ phải hướng đến sự phục vụ con người, và không chỉ dừng ở đó. Bạn có hành động và ý hướng về Thiên Chúa không? Trong tầm hiểu biết của mình, bạn có thể trao ban sự phục vụ như thế nào qua kỹ thuật công nghệ? Hãy viết lại những chủ đích của bạn.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break to direct your heart to the Lord. “The deepest roots of the current imbalances are not fully realized, which have to do with the orientation, the ends, the meaning and the social context of technological and economic growth” (Pope Francis). Things must be geared towards serving people and are not an end in themselves. Do you direct your actions and intentions to the Lord? What services can you provide through the technologies that are within your reach? Recast your purpose for the day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi hôm nay dần đi đến những giờ phút kết thúc một ngày, hãy cảm tạ Chúa vì những điều tuyệt vời bạn đã nhận được. Chúa đã hiện đến bên bạn trong hình hài của ai? Trong khoảnh khắc nào, thông qua từng lời hỏi han và từng cử chỉ ân cần của những người xung quanh bạn, Ngài đến với bạn? Cùng kết thúc ngày hôm nay bằng việc ngợi ca những việc Ngài đã làm trong đời bạn. Bạn có dự định gì cho ngày mai? Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for the day that is ending. Remember the graces you have received. Who has been the face of God for you today? In what moments did God reach you through the words and actions of your neighbor? Close the day by praising God for his action in your life. What do you propose for tomorrow? Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.