Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-12

🌺🌺🌺TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 🌺🌺🌺

NGÀY 22-12-2020

 

🎶CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🎶

Con có thêm một ngày nữa để làm chủ cuộc đời mình. Con muốn làm gì? Con muốn dâng gì lên Chúa hôm nay? “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 1,49) Con sống với ý chỉ cầu nguyện của tháng này bằng việc suy ngẫm Lời Chúa hôm nay. Chúa Cha đã làm những điều hết sức tuyệt vời cho con. Con dành ra ít phút để nhận biết và tạ ơn vì tất cả. Những thành tựu của con dù to hay nhỏ, tài năng của con, trí hiểu của con, mọi thứ Thiên Chúa đã làm cho con. Con cầu nguyện và đào sâu mối tương quan với Ngài. Lạy Cha chúng con…   

🎶WITH JESUS IN THE MORNING🎶

You have a new day in your hands. What things do you want to do? What do you want to offer the Lord today? “The Mighty One has done great things for me, and holy is his name” (Luke 1:49). Bring the intention of this month into your life by taking the text of today’s Gospel to prayer. The Lord has also done great things for you. Take some time to acknowledge and be thankful for them. Your achievements big or small, your talents, your knowledge, everything is the Lord’s doing. Pray and deepen your relationship with the Lord. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🥦CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🥦

Con tạm dừng các hoạt động trong ngày để cầu nguyện cùng Chúa Giê-su. “Chúng ta cầu nguyện để chính mình được cứu rỗi.” (ĐGH Phanxicô) “Cầu nguyện là việc rất quan trọng: ‘Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi chính con, khỏi những đam mê, dục vọng của con.” Việc cầu nguyện giúp con chữa lành trái tim mình, chữa lành những vết thương, đặt trái tim con hòa cùng nhịp với trái tim Chúa, để trái tim con ngày càng trở nên giống Chúa hơn. “Xin Chúa ban cho con những cảm xúc, cùng những khát khao của Ngài, để con có cảm nhận và ước muốn giống Chúa.”

🥦WITH JESUS DURING A DAY🥦

Take a break from your activities for the day to pray with Jesus. “We pray to be saved from ourselves,” Pope Francis tells us. “It is important to pray: ‘Lord, please save me from myself, from my ambitions, from my passions.’” Praying helps to heal our hearts, to heal wounds, to put our hearts in tune with the Lord’s, so that ours becomes more and more like his. Ask the Lord this afternoon “Lord give me your feelings and your desires to feel and wish like you.” Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm thấy biết ơn vào những giờ phút cuối của ngày sống. Trong suốt hôm nay, Chúa Cha đã mời gọi trái tim con cách âm thầm, Ngài muốn con lắng nghe và đi theo Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Cha không? Con đã đáp lại như thế nào? Con dừng lại một chút để xét lại những việc con đã làm, và chú ý hơn vào những việc ấy. Con ghi nhớ những điều giúp ích cho con. Con vui mừng chào đón ngày mới. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Be grateful for the end of today. Throughout your day, the Father calls your heart quietly, he wants you to listen to him and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in your life? How do you respond? Take short breaks during the day to reflect on what you do and pay attention to it. Take note of what helps you. Cheer up for tomorrow! Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.