Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sự phong phú của tính đa dạng

Khi tia nắng đầu tiên chạm tới một phần thế giới nơi con đang sống, con tỉnh giấc đón chào ngày mới này. Con bắt đầu bằng việc dâng ngày sống lên Chúa. Suốt ngày hôm nay, con chiên nhỏ bé này sẽ cố gắng sống như một thành viên trong gia đình của Chúa, sống theo Lời Ngài, như chính Chúa đã nói với đám đông: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mc 3, 35) Lạy Chúa, xin giúp con nhận thức và đón nhận sự phong phú hiện hữu trong tính đa dạng của các đặc sủng trong gia đình Giáo Hội. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

The richness of diversity

The first rays of the sun touch the part of the world where we are, and we awaken to this new day. Let us begin it, by offering it to the Lord. Throughout this day, to try to live as a member of God’s family, living according to His Word, as He himself said to the crowd: He who does the will of God is my brother, my sister, my mother” (Mk 3:35). Let us ask for God to help us become aware and to welcome the richness that exists in the diversity of charisms present in our family, the Church. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tuyệt diệu

Giờ nghỉ trưa là thời khắc để con hít thở và tiếp thêm năng lượng. Con muốn dành khoảng thời gian này với Chúa và suy ngẫm những lời này của ĐTC Phanxicô: “Mọi đặc sủng đều là quà tặng của Chúa Thánh Thần, và sự đa dạng của chúng không thể là nguyên nhân gây chia rẽ mà là của những mầu nhiệm; chúng phải có khả năng cùng nhau phát triển một cách hài hòa trong đức tin và tình yêu, bởi vì tất cả chúng ta đều cần có nhau.” Ước mong sao những lời này của Đức Thánh Cha giúp con được cởi mở hơn với sự đa dạng trong Giáo hội, và biết cách đón nhận những khác biệt để chúng làm phong phú thêm đức tin của con. Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Wonderful

The afternoon break is an occasion to take a breather and recharge your strength. We also want to spend this time with Lord, meditating on these words of Pope Francis: “All charisms are gifts of the Spirit, and their diversity must not be a cause of division, but of wonder; they must be able to grow together harmoniously in faith and love, because we all need one another.” May these words of the Holy Father help you to be more open to diversity in the Church and to know how to welcome difference in order to let it enrich your faith. Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Những anh chị em khác nhau

Ngày sắp kết thúc và con đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi đầu tiên. Con dành thời gian này để gặp Chúa trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi cuối ngày. Là một thành viên trong gia đình, con đã sống như thế nào? Con có lắng nghe Lời Chúa và áp dụng vào thực hành không? Con có chào đón những người cùng lắng nghe một Lời Chúa và áp dụng chúng vào thực hành, nhưng theo cách khác với con không? Cảm ơn Chúa vì những anh chị em cùng đức tin mà Ngài đã ban cho con. Mặc dù đôi khi con không biết cách chào đón họ bằng việc chấp nhận những khác biệt, nhưng con biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả chúng con. Con cầu xin Chúa ban ân sủng và lòng can đảm để yêu thương họ như Chúa đã yêu. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Different brothers and sisters

The day is coming to an end and I we are already savoring the first moments of rest. Let us take this time to meet with the Lord, before we close our eyes for the day. How have you been a member of your family? Have you listened to God’s Word and put it into practice? Have you welcomed those who listen to that same Word and put it into practice in a different way than you do? Thank God for the brothers and sisters in faith that He has given you. Although sometimes you do not know how to welcome them by accepting their differences, know that God loves you all. Ask the Lord for the grace and courage to love them as He does. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao