Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-03

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 23/03/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Lạy cha, con bắt đầu ngày hôm nay bằng lời cảm tạ món quà của Chúa Thánh Thần, Đấng muốn biến con thành một ngôn sứ, một người cộng tác trong việc xây dựng vương quốc, theo cách thức của Chúa Giê-su. Như Lời Chúa phán trong Phúc Âm: “Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói” (Ga 8:26). Đi từ khán giả đến người cộng tác, từ người thụ hưởng đến ngôn sứ, là một món quà của Thánh Thần. Một món quà được sinh ra trong mức độ con quan tâm đến mối tương quan cá nhân của con với Chúa. Hôm nay con để Ngài nhẹ nhàng nâng đỡ con trong các sứ mạng. Hôm nay, con cầu xin Thánh Thần ban cho món quà, cho phép con được Chúa biến đổi để cùng với những người khác trở thành một nhân vật chính chứ không phải là một khán giả đơn thuần trong việc xây dựng vương quốc của Chúa. Con dâng ngày của mình cho những dự định của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, cũng như cho việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2023. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

I begin this day by thanking the gift of the Holy Spirit, who wishes to make me a prophet, a collaborator in the construction of the kingdom, in the manner of Jesus. The Lord says in the Gospel: “He who sent me is true and I communicate to the world what I have heard” (John 8:26). Going from spectator to agent, from consumer of religious things to prophet, is a gift of the Spirit. A gift that is born to the extent that I am interested in my personal relationship with God. I let Him gently lift me up for the mission. Today I ask the Spirit for the gift of allowing me to be transformed by Him to be, with others, a protagonist and not a mere spectator in the construction of the kingdom of God. I offer my day for the Pope’s intentions for this month, as well as for the preparation of World Youth Day 2023. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⚡️

“Chúng ta thường để lương tâm mình trở nên chai đá, bởi vì sự chia trí liên tục làm chúng ta mất đi nghị lực để chú tâm vào thực tế của một thế giới đầy giới hạn” (ĐTC Phanxicô, Querida Amazona số 53). Trong một thế giới bị ám ảnh bởi những thời hạn cuối cùng, sản xuất và những thành công tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, con bất chấp rủi ro để bỏ qua những điều nhỏ nhặt và tập trung vào điều quan trọng nhất. Vào lúc này, Đức Thánh Cha mơ ước về những bạn trẻ là những người tiên phong để chiêm ngắm thế giới. Vì nếu con có tình yêu trong tâm hồn, thì lúc đó con sẽ biết phải nhìn và biến đổi thế giới này với lòng thương xót như thế nào, như thể Đức Kitô đang làm điều đó vậy.

⚡WITH JESUS DURING A DAY⚡️

“We often let the conscience become numb, because constant distraction takes away the courage to notice the reality of a limited and finite world” (Pope Francis, Querida Amazona no.53). In a world obsessed with deadlines, production, and short-lived successes, I run the risk of letting attention overlook the little things that matter most. At this time, the Pope dreams of young people who are prophets of the contemplation of the world. Because if I have love in my heart, then I will know how to look and transform the world with mercy, as if Christ were in my place.

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con dành một chút thời gian và nhìn vào ngày sống hôm nay. Con tạ ơn Chúa vì những cơ hội mà Chúa đã ban cho con. Con có ý thức được về tình yêu của Ngài hay không? Con hãy nhớ rằng: Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và tha thứ rất nhiều. Con có nhận ra chính mình trong trái tim nhân hậu của Chúa hay không? Con có đối xử với tha nhân bằng những cử chỉ mà con đã được thứ tha hay không? Con hãy nhận ra được sự tha thứ và hơn nữa hãy biết mở ra để giúp con thăng tiến cuộc sống của mình. Con hãy viết ra những gì con khám phá được và đừng đánh mất sự bình an mà con có khi lãnh nhận Bí tích hòa giải. Kính mừng Maria …

✨WITH JESUS IN THE NIGHT✨

Take some time and look at the day lived. Be thankful for the opportunities that God gave you. Were you aware of his love? Remember: he loves a lot who knows that he has been forgiven a lot. Do you see yourself inside the merciful Heart of the Lord? Do you express to others the gestures that Mercy has with you? Knowing how to recognize how much you have been forgiven can help you greatly to improve the quality of your life and be more open without distinction. Write down what you discover and do not deprive yourself of the peace that you can receive in the Sacrament of Reconciliation. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.