Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì ngày mới lại bắt đầu. Con tự hỏi: Liệu con có muốn sống đức tin của mình giữa lòng thế giới hôm nay không? Con có muốn Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn mình không? Con nghe tiếng Chúa Giêsu bảo với con rằng: “Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7, 20) Hơn cả một lệnh truyền, Chúa Giêsu đang chỉ cho con một cách phân định vừa tuyệt vời mà lại thực tế. Con có thể ghi nhớ trong lòng! Chỉ bằng cách này, con mới có thể khám phá ra ý định của Thiên Chúa trong mọi sự, những điều sinh ra hoà bình, công chính, và hoan lạc trong lòng. Xin Chúa ban ơn giúp con nhận ra thánh ý Chúa. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý chỉ cầu nguyện của ĐGH trong tháng này, cũng như cho việc chuẩn bị Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I give thanks to the Father for another day that begins. Do I want to live my faith in the midst of the world today? Do I want to be lead by the Spirit of Jesus, so that he may guide me? I hear what Jesus says to me: “By the fruits you will know them” (Mt 7:20). More than a command, Jesus is giving me a beautiful and practical judgment of discernment. I can accept this in my heart! Only in this way can I discover the will of God in all that generates peace, justice and joy in my heart. I ask for this gift with great courage and offer my day for the Pope’s intentions for this month, as well as for the preparation of World Youth Day 2023. Our Father..

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Trên cả nỗi sợ thất bại, cha hy vọng chúng ta có thể thoát khỏi nỗi sợ đang giam giữ chúng ta trong những vỏ bọc của sự an toàn giả tạo. Ở ngoài kia, có một đám đông đang rất đói, và Chúa Giêsu đã không ngừng lặp lại với chúng ta rằng: các con hãy cho họ ăn.” (ĐGH Phanxicô). Con chỉ có thể tìm ra mình là ai, và có thể cho đi điều gì chỉ khi con trao đi tất cả những gì con có, và những gì con là. Xin đừng để con khép mình lại bởi sự ngại ngùng hoặc cao ngạo, nhưng con sẽ tìm niềm vui nơi cuộc sống chia sẻ và gửi trao.     

WITH JESUS DURING A DAY

“More than the fear of failure, I hope we remove the fear that traps ourselves in structures that give us false protection. All the while outside there is a hungry crowd and Jesus repeats us without ceasing: Give them yourselves to eat” (Pope Francis). I can only find out who I am and what I have to give, as far as I am given all that I have and am. I do not close myself for shyness or altinery, but I find joy in the shared and delivered life.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc cuối ngày, con thả lỏng, để mình bình tâm giữa màn đêm tĩnh lặng. Con nhớ lại tất cả những món quà tốt lành mà con nhận được trong ngày qua, và dâng lên Chúa lời cảm tạ. Đâu là nguồn cội của những thành quả con đạt được hôm nay? Đâu là những trái ngọt thơm lành trổ sinh từ ý nghĩ, lời nói và cử chỉ của con? Chúng có được dùng để phục vụ, để đáp ứng nhu cầu của anh chị em con chăng? Lạy Chúa, xin thương ban ơn giúp con biết phân định tốt hơn vào ngày mai. Con cũng hiệp dâng lời cầu nguyện cho những đôi bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Recover calmness by taking advantage of the stillness of the evening. It brings to the present all the benefits received and to thank God for them. What was your source of fruitfulness this day? What fruits did you reap from your thoughts, words, and gestures? Did they serve to feed others? Ask the Lord for discernment for tomorrow and pray for young people who are preparing for marriage, to cultivate joy and dedication in their shared life and to be fruitful through good works. Hail Mary!

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.