Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hiệp nhất 
Con chào đón một ngày mới và dâng cuộc đời con cho Chúa. “Trong Chúa Kitô, Chúa Cha đã kết hợp lịch sử của đời con với lịch sử của Chúa để phục hồi công trình sáng tạo và chữa lành những vết thương của nhân loại…Cùng với Ngài, con học cách nhận ra Thánh Thần của Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới, mang lại một điều gì đó mới mẻ, ngay cả giữa những đau khổ và khó khăn” (Bước 4, Đường Con Tim) Nhiều người trẻ tập trung quanh Đức Giáo hoàng tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon năm 2023, đó là một cuộc gặp gỡ sâu sắc với Chúa Giêsu. Một điều gì đó mới mẻ đang nổi lên dưới ánh sáng của các đặc sủng khác nhau, hiệp nhất quanh người kế vị Thánh Phêrô. Thánh Thần của sự đoàn kết thật mạnh mẽ. Con xin cầu nguyện cho tất cả những người trẻ trên thế giới, để họ có thể trở thành những công cụ trung thành trong Giáo Hội hiệp hành này, và là những hạt giống ở những vùng rìa của xã hội. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

United
Welcome a new day and offer your life to the Lord. “In Christ, the Father has united our history with His to restore creation and to heal our wounded humanity…Together with Him we learn to recognize the Spirit of God at work in our world, bringing forth something new, even in the midst of suffering and difficulties” (Step 4, The Way of the Heart) We saw many young people gather around the Pope at WYD Lisbon 2023, it was a profound encounter with Jesus. Something new is emerging in the light of different charisms, united around Peter. The Spirit of unity is powerful. I pray for all the young people of the world, that they may be faithful instruments in this synodal Church, and seeds in the peripheries of society. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Của cải
“Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’. Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,13-21). Điều điển hình trong thời đại này là để mình bị cuốn theo chủ nghĩa cá nhân duy vật, khiến con chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên đi những người bị loại bỏ. Con cần xây dựng sự giàu có của mình ở đâu? Điều gì là quan trọng đối với con? Lạy Chúa, xin ban cho con niềm tin cậy, giải thoát con khỏi lòng tham và dẫn con đến chia sẻ với anh chị em của con. Xin cho con sống như Chúa, hiến dâng cuộc đời con cho đến cùng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Sự giàu có 
Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,13-21). Điều điển hình trong thời đại chúng ta là để mình bị cuốn theo chủ nghĩa cá nhân duy vật, khiến chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên đi những người bị loại bỏ. Con cần xây dựng sự giàu có của mình ở đâu? Điều gì là quan trọng đối với con? Lạy Chúa, xin ban cho con niềm tin cậy, giải thoát con khỏi lòng tham và dẫn con đến chia sẻ với anh chị em của con. Xin cho con sống như Chúa, hiến dâng cuộc đời con cho đến cùng.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hít một hơi thật sâu và làm dịu mọi bộ phận trong cơ thể, bắt đầu bằng việc biết ơn từng khoảnh khắc con đã sống. Từ bình minh đến cuối ngày, con suy ngẫm: con đã làm điều gì tốt cho người thân cận của con chưa? Con có mong đợi gặt hái được mọi điều tốt đẹp trong ngày hôm nay không? Con cầu xin Thiên Chúa như người gieo giống tốt, giúp con có được một vụ mùa bội thu, và con dâng lên Ngài niềm hy vọng trong từng ngày. Ngày mai, xin cho con tiếp tục gieo trồng Tình Yêu vô biên của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Hãy hít một hơi thật sâu và làm dịu mọi bộ phận trong con, bắt đầu bằng việc biết ơn từng khoảnh khắc con đã sống. Từ bình minh đến cuối ngày, hãy suy ngẫm: con đã làm điều gì tốt cho người hàng xóm của con chưa? Con có mong đợi gặt hái được mọi điều tốt đẹp trong ngày hôm nay không? Con cầu xin Thiên Chúa như người gieo giống tốt, giúp con có được một vụ mùa bội thu và dâng lên Ngài niềm hy vọng trong từng ngày. Ngày mai, xin cho con tiếp tục gieo trồng Tình Yêu vô biên của Ngài. Kính mừng Maria…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao