Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 23-11-2020

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Chúng ta cùng dâng mọi sự lên Thiên Chúa, như bà góa phụ trong Tin Mừng hôm nay, “bà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21, 1-4) “Người nghèo khó không chỉ là những người mà chúng ta có thể cho họ tất cả mọi thứ…Bà góa này đã bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng tiền dâng cúng trong đền thờ, bà chính là mẫu gương của lòng quảng đại, sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ, ngay cả khi có rất ít hoặc chẳng có gì.” (ĐGH Phanxicô) Bạn có quảng đại không? Bạn sử dụng thời gian và tài sản của mình như thế nào? Điều gì đã thôi thúc bạn trao ban, chia sẻ? Noi gương bà góa, hãy dâng trọn vạn ngày hôm nay lên Thiên Chúa theo ý cầu nguyện của ĐGH. Lạy Cha chúng con…

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Offer everything to the Lord as the widow of the Gospel, “she has thrown in everything she had to live” (Luke 21:1-4). “The poor are not only people to whom we can give something…The widow who throws two small coins into the temple treasury is an example of the generosity of one who, even having little or nothing, gives everything” (Pope Francis). Are you generous? How do you use your time and your possessions? When you share, what is it that drives you to share? Like the widow, surrender all of this day to the Lord for the Pope’s intention for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Hãy dành ra một chút thời gian để cảm nhận trái tim đang đập nhịp đều đặn trong lồng ngực của mình. “Mỗi người chúng ta vừa là bà góa nghèo, vừa là người đàn ông giàu có. Chúng ta luôn nắm trong tay cơ hội để trao ban mọi thứ, hay cho đi những gì còn sót lại. Thiên Chúa làm chủ mọi sự, nhưng tất cả những gì Ngài cần chỉ là lời thưa xin vâng của chúng ta. Mẹ Maria đã thưa tiếng xin vâng cách quả quyết, và sẵn sàng hiến dâng lên Chúa trọn xác hồn, và từ nay “hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Bạn có dâng lên Chúa những điều Ngài cần ở bạn không? (ĐGH Phanxicô) Bạn đã cho đi bao nhiêu trong những điều bạn đã chia sẻ? Hãy làm mới lại của lễ dâng hiến.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment to see how your heart is doing today. “Each of us is the widow and the rich man at the same time. In our hands we have the opportunity to give everything, or to give what is left over. The Lord has everything, but there is something He needs, our yes to Him. Mary gave a resounding yes and gave the Lord her whole existence and is ‘blessed have all generations called to her’. Are we going to give him what he asks for today?” (Pope Francis). How much of you do you give in what you share? Renew your offering.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Nhìn lại một ngày sống, với tất cả những kinh nghiệm trong lòng, con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Ngài đã ban cho con hôm nay. Ai cần bàn tay con nâng đỡ, lời ủi an, một cái ôm, một nụ cười, hay chỉ đơn giản là sự hiện diễn của con? Ngày hôm nay, ai cần đến con như là sự hiện diện của Thiên Chúa? Con có thể hiện diện trong cuộc sống của người khác như hình ảnh của Thiên Chúa không? Con xin dâng trọn cuộc đời con, và con sẵn sàng giúp đỡ tha nhân ngay mai đây. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT⚡️

Review your day. Pass all of your experiences through the heart and thank the Lord for what he gave you today. Who needed your hands, your word, a hug, your smile, or your presence? Who today needed you to be the face of God? Could you make God present in the lives of others? Offer your life and prepare to serve your neighbor tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.