Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tình bạn với Chúa Giêsu
Con mở lòng đón chào ngày mới. “Tình bạn với Chúa Giêsugiúp chúng ta nhìn thế giới bằng đôi mắt của Ngài, chịuđau khổ với những nỗi đau của Ngài vui mừng vớinhững niềm vui của Ngài. Chúng ta hãy cùng đại diện choanh chị em mình hiến dâng chính bản thân làm việc vớiNgài” (Bước 5, Đường Con Tim). Con dâng những công việccủa mình Lạy Cha nhân lành… Con biết rằng Cha ở cùngcon… với Đức Maria, con xin dâng Ngài ngày sốngcon…” Con tham gia vào Mạng Lưới Cầu Nguyện ToànCầu của Đức Giáo Hoàng không? Con cầu nguyện lời cầunguyện trong ngày không? Con tự hỏi mình… Con tin rằngbằng cách kết hợp lễ vật của con với Chúa Kitô, con đangcộng tác vào công cuộc cứu độ của Người không? Con xin đổimới lễ vật của con bằng tình yêu sự tận tâm, xin cho tráitim con thể đón nhận những người dễ bị tổn thương nhấtnhư những người được Chúa ban ân sủng.

WITH JESUS IN THE MORNING

Friendship with Jesus
Open your heart to the new day. Our friendship with Jesus leads us to look at the world with His eyes, to suffer with His sufferings and rejoice with His joys. Let us offer ourselves to work with Him on behalf of our brothers and sisters” (Step 5, The Way of the Heart) Make the offering of works “Good Father… I know that you are with me… with Mary I offer you my day…” Do you participate in the Pope’s Worldwide Prayer Network? Do you pray the offering of the day? Ask yourself… Do I trust that by uniting my offering to Christ I am collaborating in his work of salvation? Renew your offering with love and dedication, and ask that your heart may welcome the most vulnerable as the Lord’s privileged ones.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Người canh gác 
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làmnhư những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa vềtới cửa, mở ngay. Khi chủ về thấy những đầy tớấy đang tỉnh thức, thì thật phúc cho họ. Thầy bảo thậtanh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, đến bêntừng người phục vụ.” (Lc 12, 35-38) Chúa mời gọi con sẵn sàng, thắt lưng đốt đèn. Chúa kêu gọi con tỉnh thức một thái độ tích cực tỉnh thức. Đâu thái độ hàng ngàycủa con? Con để mình bị cuốn theo thói quen thường ngàyvào những cống hiến tầm thường, hay con chú ý về việc Chúađến trong mọi hoàn cảnh, hay nơi những anh chị em gầnbên con? Đây thái độ của hiệp hành, tỉnh thức để chú ý vàongày Chúa quang lâm.

WITH JESUS DURING THE DAY

Watchmen
“Be dressed ready for service and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table and will come and wait on them.” (Lk 12:35-38) The Lord calls us to be ready, with our waist girded and our lamp burning. The Lord calls us to be vigilant, to have an active attitude of vigilance. What is my daily attitude, do I let myself be carried away by routine and have a mediocre dedication, or am I attentive to the coming of the Lord in every circumstance or in every brother and sister who approaches? This is the attitude of synodality, the vigilance to be attentive to the coming of the Lord.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành thời khắc này cho bản thân, xoa dịu trái tim, dâng lên khoảng thời gian này để biết ơn tất cả những con đã trải qua trong ngày, mọi khoảnh khắc hạnh phúc họchỏi. Cho phép bản thân nhớ lại, hôm nay con cảm thấyđược lắng nghe không? Con hiểu lắng nghe người kháckhông? Xin Chúa tha thứ cho con nghi ngờ rằng Ngài hiệndiện bên con mọi lúc, xin Ngài chỉ cho con biết nếu con chẳng biết cách lắng nghe tha nhân. Lạy Cha nhân ái, xin giúpcon nhận ra sự hiện diện của Cha, cảm nhận được sự đồnghành của Cha để con biết trao ban tình yêu ấy vào ngàymaiKính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take this moment for yourself, calm your heart, surrender this moment in gratitude for all that you experienced this day, for every moment of happiness and learning too. Allow yourself to remember, did I feel heard today? Did I understand and listen to others? Forgive me for doubting that you are here with me at every moment and show me Father if I have not known how to listen to others. Help me, loving Father, to discern your presence, to feel accompanied by you in order to transmit it tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao