Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-01-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/01/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con muốn sống theo cách nào? Khởi đầu ngày mới hôm nay, con cảm thấy biết ơn vì món quà cuộc sống, và suy ngẫm câu hỏi này trong lòng. Cuộc sống của con không được định nghĩa bằng những cơ hội con có, nhưng bởi cách con đáp trả. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16, 15). “Chúng ta hãy mở đôi mắt mình, để thấy những nỗi khốn cùng của thế giới, những vết thương của rất nhiều anh chị em bị tước đoạt phẩm giá, và hãy để mình được đánh động khi nghe thấy tiếng khóc kêu cứu của họ” (ĐGH Phanxicô). Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

How do you want to live? At the beginning of the day, be grateful for life and meditate on this question in your heart. Your life is not defined by the opportunities you have but by the quality of your responses. “Go into all the world and proclaim the good news to all creation” (Mark 16:15-18). “Let us open our eyes to look at the miseries of the world, the wounds of so many brothers and sisters deprived of their dignity, and let us feel provoked to hear their cry for help” (Pope Francis). Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian để cầu nguyện và ý thức về mối tương quan của con với những người xung quanh. “Một xã hội nhân văn và đầy tình huynh đệ, có khả năng đảm bảo rằng mọi người được đồng hành trên chuyến hành trình cuộc đời họ cách hiệu quả và ổn định, điều này không chỉ đảm bảo nhu cầu thiết yếu của con người, nhưng còn tạo cơ hội để mọi người có thể cống hiến hết mình, cho dù hiệu suất của họ không phải là tốt nhất, cho dù họ chậm chạp hay mang lại hiệu quả không mấy nổi bật” (ĐGH Phanxicô). Những giá trị nào được thúc đẩy trong cộng đồng của con? Đôi khi, có những điều không mang lại hiệu quả nhất, nhưng là điều tốt nhất.

WITH JESUS DURING A DAY

Take some time to pray and become aware of how you relate to your neighbor. “A humane and fraternal society is capable of caring to ensure in an efficient and stable way that everyone is accompanied in the journey of their lives, not only to ensure their basic needs, but also so that they can give their best, even if their performance is not be the best, even if they are slow, even if their efficiency is not very prominent” (Pope Francis). What values are promoted in your community? Sometimes the best is not the most efficient but the greatest good.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm đến một góc tĩnh lặng và nhìn lại ngày sống của con hôm nay. Con đã chú ý đến ai hôm nay? Con nhìn ngắm lại những gương mặt đã ngang qua cuộc đời con. Con có thể dâng họ cho Chúa nơi bàn thờ trong trái tim con? Con tạ ơn Chúa vì những cuộc gặp gỡ hôm nay và phó thác mọi người dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Thiên Chúa. Con nhớ rằng lời cầu nguyện dành cho người khác cũng đem lại ơn ích cho con. Ngay lúc này, con đưa ra một quyết tâm để bắt đầu ngày mới trong ân sủng của Chúa. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Choose a quiet corner and review your day. Whom did you notice today? Review the faces that passed by. Could you offer them to God on the altar of your heart? Give thanks for all the meetings of this day and entrust everyone to the care and protection of the Lord. Always remember that your prayer on behalf of others benefits you too. Make a resolution now to start your morning in God’s grace. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.