Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03

🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 🍀🍀

NGÀY 25/03/2021

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Lạy Cha, vào đầu ngày, con biết ơn cuộc sống và suy ngẫm về câu hỏi này trong lòng: con muốn sống như thế nào? Cuộc sống của con không được xác định bởi những cơ hội con có, mà bởi cách phản ứng của con với thực tế của cuộc sống. “ Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1, 35). Mẹ Maria đã tin và đáp lời ‘xin vâng’ theo thánh ý Chúa. Con cần tin điều gì? con đang cố chấp điều gì mà không sẵn sàng đáp ‘xin vâng’ với toàn bộ con người của mình? Xin Cha soi sáng cho con. Lạy Cha chúng con …. 

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

How do you want to live? At the beginning of the day, be grateful for life and meditate on this question in your heart. Your life is not defined by the opportunities you have but by the quality of your responses to all reality. “The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. For this reason, the consecrated person who is born will bear the title of Son of God” (Luke 1:35). Mary believed and answered ‘yes’ to the will of the Lord. What do you need to believe? What are you holding on to that you don’t say ‘yes,’ with your whole being? Ask the Lord for light. 
Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng hành trình hôm nay lại đôi chút và nhìn lại tâm hồn, xem con đang kinh nghiệm về tình yêu mà ngày hôm nay Thiên Chúa đổ dư đầy trên con như thế nào. “Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được an ủi, bởi lẽ không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi đau đớn, tổn thương và hiểu lầm. Một lời cay đắng có thể gây ra tổn thương biết ngần nào, đó là lòng đố kỵ, ghen tị và tức giận” (ĐTC Phanxicô). Dọn mình để lãnh nhận bí tích Hòa giải, con biết ơn vì những gì mình đã lãnh nhận, và nài xin Thiên Chúa đoái đến chính bản thân con như Người nhìn thấy con người con vậy. Con cũng nhìn lại tất cả lỗi lầm và nài xin Thiên Chúa tha thứ tất cả. Giờ đây, trong bước thứ năm, con xác quyết cải thiện bản thân mình với ơn Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your journey and review with your heart how you are experiencing the love that God lavishes on you today. “We all have a need for comfort, because no one is immune to suffering, pain and misunderstanding. How much pain can a spiteful word cause: the fruit of envy, jealousy and anger” (Pope Francis). Preparing the Sacrament of forgiveness, we become thankful for what we received and we ask for grace to see ourselves as He sees us. We also review our faults and we ask forgiveness for them. Now, in step five, we make firm resolutions of amendment with the grace of God.

— ∞  +  ∞ —

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Trong buổi chiều tĩnh lặng này, con nhìn lại một ngày của con với Chúa là Đấng ở thẳm sâu trong tâm hồn con. Con cám ơn Chúa vì những hồng ân mà con đã nhận được. Những điều gì con đã sống trong ngày hôm nay với tình yêu, sự cống hiến, lòng quảng đại, sự tự do? Hay những khoảnh khắc nào con đang sống trong thế phòng thủ, miễn cưỡng, sợ hãi, nhỏ nhen? Con có nghĩ rằng có điều gì đó cần sửa đổi không? Con nhớ rằng: khả năng được giải thoát sẽ mang lại niềm vui và mở rộng trái tim. Những thương tích của con đã được Chúa chữa lành và tha thứ. Con xin trao mình con để niềm vui vì được chữa lành và hòa giải trong Bí tích giao hòa. Con xin dâng lên Chúa ngày sống và tương lai đổi mới của con. Kính mừng Maria … 

⚡️WITH JESUS IN THE NIGHT⚡️

In the silence of the evening, review your day with the Lord who is deep within you. Be grateful for all the gifts received. What things of this day have you lived with love, with dedication, with generosity, or with freedom? What moments did you live on the defensive, with reluctance, with fear or with pettiness? Do you think there is something to amend? Remember: the possibility of being released brings joy and widens the heart, because where your wound is, it is there that God heals and forgives you. Give yourself the joy of allowing yourself to heal and reconcile in the Sacrament of forgiveness. Offer to the Lord your day and your renewed tomorrow. 
Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.