Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-04


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 25/04/2021⏰

⚡️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG⚡️

Con đón chờ ngày mới với tinh thần vui vẻ, sẵn sàng mỉm cười và cảm ơn Ngài vì mọi điều dù là nhỏ nhặt. “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11-18). Xin cho con biết hy sinh bản thân mình qua những điều dù là  nhỏ nhặt nhất, yêu thương trong những điều giản dị, trong ánh mắt, lời nói, và trong những ân huệ nhỏ bé mà con đã trao đi hay nhận được. Hy sinh bản thân là từ bỏ nó trong im lặng, ẩn danh, không phản đối, đơn giản vì tình yêu sứ mệnh của Chúa Kitô, để anh chị em của con có thể sống đúng với phẩm giá của họ. Con đã hiến mạng sống mình như thế nào hôm nay? Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Let’s receive the day in good spirits, available with a smile and give thanks for the little services. “The good Shepherd lays down his life for the sheep” (John 10:11-18). It is possible to give life in the small details of the day, loving in the simple things, in the looks, in the words, in the small favors that we give and ask for. Giving life is giving it up in silence, anonymity, without protagonism, simply for the love of Christ’s mission and so that our brothers and sisters may live with dignity. How can we give life today? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Hôm nay, Chúa mời gọi con bày tỏ yêu thương anh chị em mình qua những cử chỉ giống như Ngài, những cử chỉ của một Mục Tử Nhân Lành. “Mục tử nhân lành là người nói tiếng của đoàn chiên, khiến chiên hiểu mình, nói sự thật, những điều về Thiên Chúa: người ấy không bao giờ trả giá bất cứ điều gì với Thiên Chúa!” (ĐTC Phanxicô). Đó là lý do tại sao chúng ta được mời gọi hy sinh bản thân mình cho anh chị em của chúng ta, cho đi mà không mong nhận lại bất cứ điều gì. Đặc biệt trong tháng này, quyền lợi của họ về đất đai, công việc và nơi ở luôn được tôn trọng. Con đã sẵn sàng khởi động lại một ngày sống của con.

WITH JESUS DURING A DAY

The Lord invites us today to have the gestures of Him as the Good Shepherd with our brothers and sisters. “The Good Shepherd; a pastor who spoke the language of his people, made himself understood, spoke the truth, the things of God: he never negotiated the things of God!” (Pope Francis). That is why we are called to commit life for our brothers and sisters, to give it without expecting anything in return. This month especially so that their rights to land, work and shelter are always respected. Relaunch your day.

∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Vào cuối ngày tĩnh lặng, con tập trung vào chính mình và cảm ơn Chúa vì tất cả những gì con đã trải qua trong hôm nay, để qua những phút hồi tâm như thế, con dần được lớn lên trong Chúa hơn. Những ai đã đi qua ngày hôm nay của con? Con có cộng tác với Chúa Giê-su trong sứ mệnh thương xót của Ngài dành cho họ không? Con có chú tâm đến những người đang cần con không? Lời chứng của “rất nhiều người…những người đang bày tỏ tình yêu thương đối với anh chị em của mình, tận tụy với người bệnh, cũng như liều mạng sống mình giữa hiểm nguy: HỌ CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI HÙNG”.Con xin lỗi vì những điều không xuất phát từ tình yêu và con viết xuống một giải pháp cho ngày mai. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the day, enter into yourself and thank the Lord for everything you have experienced, which is always to grow. Who passed by through your day? Did you collaborate with Jesus in his mission of compassion for them? Did you take into account those who were in need? The testimony of “so many people who… are demonstrating human and Christian love for their neighbor, dedicating themselves to the sick, also putting their own health at risk: they are heroes” can help you. Apologize for what was not love and write a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.