Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày nữa đã bắt đầu, con cảm thấy mình quá mong manh và yếu đuối. Con đang ở đâu, hạnh phúc hay tuyệt vọng? Xin Chúa tiếp tục chữa lành cho con – như người phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay. Con lắng lòng và ước ao được nghe câu trả lời của Chúa trong con: “Tôi muốn, anh sạch đi.” (Mt 8, 3). Hôm nay, con không khao khát điều gì lớn hơn bản thân con, nhưng như một đứa trẻ được ấp ủ trong lòng mẹ, con đơn sơ dâng những việc con đang làm cho Chúa. Con dâng ngày hôm nay và công việc của con để cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này, để vẻ đẹp của hôn nhân có thể được khám phá bởi những người trẻ đang chuẩn bị để lãnh nhận bí tích này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Another day begins and again I find myself with my fragility. From where I am, happy or desperate, I ask the Lord to continue to heal me – as the leper in today’s Gospel does. I remain silent in my heart, wishing to hear the Lord’s answer in me: “I want to be healed” (Mt 8:3). On this day, I will not aspire to things greater than myself, but as a child on my mother’s lap, I will simply offer my work as a prayer. I offer my day and my works for the Pope’s prayer intention for this month, so that the beauty of marriage can be discovered by young people who are preparing for it. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Tôi nhắm mắt cầu xin gió: hãy lấy đi những gì không cần thiết. Tôi mệt mỏi với hành lý nặng nề. Từ bây giờ, chỉ mang những gì vừa trong túi và trong trái tim” (Cora Coralina). Khi sự tin tưởng của con được đặt vào Chúa, những lo lắng này không còn ảnh hưởng nhiều đến con nữa. Khi con hiểu rằng mỗi người đều có cách sống của riêng mình, con không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi thái độ của mọi người. Khi con chấp nhận những thất bại của cuộc sống, con tìm cách phát hiện ra lỗi của mình và cố gắng sửa đổi bản thân. Con học cách không rơi vào bẫy của sự căng thẳng và những hành động bốc đồng. Con mỉm cười nhiều hơn, thực hiện lòng biết ơn và cầu nguyện, vì đó là những thái độ cần thiết để sống nhẹ nhàng hơn.   

WITH JESUS DURING A DAY

“I closed my eyes and asked the wind for a favor: take whatever is unnecessary. I am tired of heavy luggage. From now on, only what fits in the bag and in the heart ”(Cora Coralina). When my trust is placed in God, these concerns no longer affect me as much. When I understand that everyone has their own way of living, I am no longer affected as much by people’s attitudes. When I accept the setbacks of life, I seek to discover my faults and correct them, I learn not to fall into the trap of stress and impulsive actions. Smiling more, exercising gratitude, and praying are essential attitudes to living more gently.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi yên tĩnh và cảm ơn Chúa vì một ngày êm đềm đã qua. Con đã sống với những mối tương quan trong gia đình như thế nào? Con đã cố gắng làm cho người khác cảm thấy được yêu thương chưa? Đức Giáo Hoàng nói rằng “trong đời sống gia đình, chúng ta nhớ rằng người sống với chúng ta xứng đáng với mọi thứ, vì họ là những người có phẩm giá vô hạn, vì họ là đối tượng của tình yêu bao la của Chúa Cha. Con yêu dấu “. Con có muốn cầu xin sự tha thứ cho điều gì không? Con xin Chúa giúp đỡ để mai sau con có thể yêu như Ngài đã yêu. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Now that the day is over, I look for a quiet place and thank you calmly for this day. How did I live my family relationships? Did I try to make others feel loved? The Pope says that “in family life we ​​remember that this person who lives with us deserves everything, since they are infinite dignity because they are the object of the Father’s immense love. beloved”. Do I want to ask for forgiveness for something? I ask the Lord for your help so that tomorrow I can love as He loved. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.